Data rozpoczęcia
2008-05-21
Data zakończenia
2008-05-21

termin: 21.05.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Szkolenie - ustawa o odpadach
Zagadnienia dotyczące unieszkodliwiania: czynników wypełniających urządzenia, urządzeń, opakowań oraz środków czyszczących. Zakres kontroli. Sposób przeprowadzania kontroli. Prowadzenie rejestrów. Opłaty. Sankcje.
Terminy: 16 kwietnia 2008, 21 maja 2008
Czas trwania: 1 dzień
Koszt: 350 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji