Data rozpoczęcia
2009-11-03
Data zakończenia
2009-11-03

termin: 03.11.2009 miejsce: Niwy k. Bydgoszczy


Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

"Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne - Grupa 1 i 2"
.
Stanowisko: eksploatacji, dozoru.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005r.).
- Grupa 1 - w tym np: "Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu np. nie wyższym niż 1 kV" - SEP.
- Grupa 2 - w tym np: "Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych".

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe.

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny
otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.
- Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych - 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
- Szkolenie i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.
- Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
- Opłata za szkolenie - 350,00 PLN.
- Opłata za egzamin z zakresu jednej grupy - 127,60 PLN. Opłata za podwójny egzamin /za dwie grupy - 255,20 PLN.
- Opłatę za udział w szkoleniu proszę dokonać na konto Ośrodka Szkoleniowego w Banku Spółdzielczym o/Osielsko nr konta: 97 8142 1033 0003 6706 2000 0002, tytułem - Opłata za udział w szkoleniu - "Obowiązujące uprawnienia E-E - grupa 1 i 2".
- Opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny proszę dokonać na konto PZITS Oddział Bydgoszcz PKO BP I O/Bydgoszcz,nr konta 09 1020 1462 0000 7702 0154 5540, tytułem - "Opłata za egzamin - NIWY".
- Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać w terminie minimum na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Do pobrania: Karta Zgłoszenia
Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

zarządzane przez firmę Chłodnictwo-Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka
kontakt: Pan Grzegorz Starszak i Pani Natalia Chmielewska, tel.: (052) 324-05-25/27, faks: (052) 324-05-29, e-mail: g.starszak@trepka.com.pl; n.chmielewska@trepka.com.pl