Data rozpoczęcia
2016-12-06
Data zakończenia
2016-12-06
Miejsce
Warszawa
Organizator
Nobilaton

Szkolenie techniczne pompy ciepła powietrze-woda (ATW) oraz woda-woda (WTW)

Adresaci:

  • Specjaliści ds. montażu ekologicznych systemów grzewczych w oparciu o pompy ciepła ATW i WTW
  • Specialiści ds. serwisu ekologicznych systemów grzewczych

Cel:

  • Montaż, konfiguracja oraz obsługa i serwisowanie ekologicznych systemów grzewczych ATW i WTW

Zakres szkolenia:

  • Budowa i możliwości techniczne ekologicznych systemów grzewczych ATW i WTW,
  • zasady montażu ekologicznych systemów grzewczych

Trenerzy:

  • Wykwalifikowani inżynierowie z branży HVAC

Literatura:

  • Materiały szkoleniowe, dokumentacje techniczne omawianych systemów

Typoszereg urządzeń:

  • ATA (pompy ciepła powietrze - powietrze)
  • ATW (pompy ciepła powietrze - woda)
  • WTW (gruntowe pompy ciepła)

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

  • Imienno/firmowy certyfikat uczestnictwa na daną serię urządzeń ważny do 30.05.2017 r.
  • Certyfikat upoważnia do montażu, przeglądów gwarancyjnych, napraw gwarancyjnych pomp ciepła powietrze-woda, woda-woda oraz do zakupów części zamiennych z rabatem.
  • T-shirt Nabilaton
  • Strój roboczy Nabilaton