Data rozpoczęcia
2016-01-19
Data zakończenia
2016-01-19
Miejsce
Warszawa
Organizator
Nobilaton

Szkolenie techniczne pompy ciepła powietrze-woda (ATW) oraz woda-woda (WTW)

Adresaci:

 • Specjaliści ds. montażu ekologicznych systemów grzewczych w oparciu o pompy ciepła ATW i WTW
 • Specialiści ds. serwisu ekologicznych systemów grzewczych

Cel:

 • Montaż, konfiguracja oraz obsługa i serwisowanie ekologicznych systemów grzewczych ATW i WTW

Zakres szkolenia:

 • Budowa i możliwości techniczne ekologicznych systemów grzewczych ATW i WTW,
 • zasady montażu ekologicznych systemów grzewczych

Trenerzy:

 • Wykwalifikowani inżynierowie z branży HVAC

Literatura:

 • Materiały szkoleniowe, dokumentacje techniczne omawianych systemów

Typoszereg urządzeń:

 • ATA (pompy ciepła powietrze - powietrze)
 • ATW (pompy ciepła powietrze - woda)
 • WTW (gruntowe pompy ciepła)

Program szkolenia:

10:00 - 11:00 Budowa i możliwości techniczne urządzeń Nabilaton ATA
11:00 - 11:10 Przerwa kawowa
11:10 - 12:10 Budowa i możliwości techniczne urządzeń Nabilaton ATA oraz WTW
12:10 - 13:00 Czas rozrywki i obiad
13:00 - 14:00 Budowa i charakterystyka urządzeń ATW
14:00 - 14:10 Przerwa kawowa
14:10 - 16:10 Zajęcia praktyczne na warsztacie
16:10 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • Imienno/firmowy certyfikat uczestnictwa na daną serię urządzeń ważny do 30.05.2017 r.
 • Certyfikat upoważnia do montażu, przeglądów gwarancyjnych, napraw gwarancyjnych pomp ciepła powietrze-woda, woda-woda oraz do zakupów części zamiennych z rabatem.
 • T-shirt Nabilaton
 • Strój roboczy Nabilaton