Data rozpoczęcia
2006-01-24
Data zakończenia
2006-04-20

termin: 20.04.2006 r. miejsce: Poznań
Firma Daikin oferuje szeroką gamę szkoleń projektowych oraz serwisowych.
Udział w szkoleniach umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w urządzeniach klimatyzacyjnych Daikin i jest niezbędny dla prawidłowego projektowania, montowania oraz serwisowania urządzeń Daikin.
Szkolenia serwisowe odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, gdzie każdy uczestnik ma możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytych wiadomości podczas ćwiczeń odbywających się na pracujących urządzeniach. Szkolenia dla projektantów odbywają się w największych miastach Polski, co umożliwia uczestnictwo w nich dużej grupie osób. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Zasady uczestnictwa w szkoleniach Daikin:
- przeznaczone są dla firm instalacyjnych i serwisowych w zakresie urządzeń firmy Daikin,
- jednodniowe i odbywają się w Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 465,
- liczba uczestników szkolenia: maks. 15 - 20 osób w zależności od typu szkolenia,
- każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych,
- szkolenie zakończone jest testem,
- po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Program szkolenia:
10:00 - 11:30 Sesja teoretyczna I
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Sesja teoretyczna II
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Sesja praktyczna
16:30 - Zakończenie szkolenia
Terminarz szkoleń 2006:
07.02 - Urządzenia Split, Multi Inwerter
09.02 - Urządzenia Sky Air
14.02 - Service Checker III
16.02 - Urządzenia Split, Multi Inwerter
28.02 - Systemy VRVII
07.03 - Systemy wody lodowej
09.03 - Systemy VRVII
04.04 - Urządzenia Split, Multi Inwerter
06.04 - Service Checker III
20.04 - Urządzenia Sky Air
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są pod numerem tel. (061) 849 93 29 wew. 121, e-mail: antoniewicz.m@daikin.pl nie wcześniej niż 1 miesiąc przed planowanym terminem szkolenia.
Aktualne informacje o szkoleniach serwisowych na stronie www.daikin.pl/szkolenia_serwisowe