Data rozpoczęcia
2006-09-08
Data zakończenia
2006-09-08

termin: 05.09.2006 r. miejsce: Poznań
Firma Daikin oferuje szeroką gamę szkoleń projektowych oraz serwisowych.
Udział w szkoleniach umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w urządzeniach klimatyzacyjnych Daikin i jest niezbędny dla prawidłowego projektowania, montowania oraz serwisowania urządzeń Daikin.
Szkolenia serwisowe odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, gdzie każdy uczestnik ma możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytych wiadomości podczas ćwiczeń odbywających się na pracujących urządzeniach. Szkolenia dla projektantów odbywają się w największych miastach Polski, co umożliwia uczestnictwo w nich dużej grupie osób. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Zasady uczestnictwa w szkoleniach Daikin:
- przeznaczone są dla firm instalacyjnych i serwisowych w zakresie urządzeń firmy Daikin,
- jednodniowe i odbywają się w Centrum Szkoleniowym w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 465,
- liczba uczestników szkolenia: maks. 10 - 25 osób w zależności od typu szkolenia,
- Szkolenie montażowe: 10 osób
- Szkolenia serwisowe produktowe: 10 osób,Br >
- Szkolenia Zastosowanie i dobór urządzeń: 25 osób
- każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych,
- szkolenie zakończone jest testem,
- po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
- Liczba uczestników szkolenia z jednej firmy: maks. 2-3 osoby
Program szkolenia:
10:00 - 11:30 Sesja teoretyczna I
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Sesja teoretyczna II
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Sesja praktyczna
16:30 - Zakończenie szkolenia
Terminarz szkoleń 2006:
05.09 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
12.09 - Service Checker III
14.09 - System VRVIII - Początkujący
19.09 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
03.10 - Klimatyzatory Split serii E
05.10 - Klimatyzatory Sky Air
10.10 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
12.10 - System VRVIII +VRV-WII
17.10 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
07.11 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
09.11 - Klimatyzatory Split serii E
14.11 - Podstawowe Szkolenie Montażowe
16.11 - System VRVIII +VRV-WII
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są pod numerem faxu: 0 61 843 39 50 wyłącznie na formularzu zgłoszenia na szkolenie.
Wszystkie sprawy administracyjne związane ze szkoleniami prowadzi: Monika Antoniewicz-Pawlik tel. 0 61 849 93 29 wew. 121, e-mail: antoniewicz.m@daikin.pl.
Aktualne informacje o szkoleniach serwisowych na stronie www.daikin.pl/szkolenia_serwisowe