Data rozpoczęcia
2012-07-13
Data zakończenia
2012-07-14
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Szkolenie "ozonowe" (początkowe, uzupełniające)
dotyczące substancji kontrolowanych,
przygotowujące do zdania egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji


Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U nr 121, poz. 1263) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195 , poz. 2009).

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II).
• Osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych (grupa IV).

Cel szkolenia – uzyskanie:
• Świadectwa Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane".

Tematyka szkolenia zawiera miedzy innymi:

• Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych.
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
• Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji , naprawy, kontroli urządzeń.
• Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych.
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie zaplanowano na 16 godz. lekcyjnych – 2 dni. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Szkolenie i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
• Szkolenie prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Egzamin na Świadectwo Kwalifikacji przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.


Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Firgolska - tel. 52 324 05 22; e-mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Natalia Jasiakiewicz - tel. 52 324 05 27; e-mail: n.chmielewska@trepka.com.pl
Marta Russ - tel. 52 324 05 23; e-mail: m.jaruzel@trepka.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25; kom. 784 075 860; e-mail: g.starszak@trepka.com.pl

Adres
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; fax 52 324 05 29

Źródło: ''