Firma I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o. uruchamia nowe szkolenia nt. "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego". Najbliższy termin kursu to 10-11 października 2006 r.

Firma I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o. uruchamia nowe szkolenia w ramach modułowego systemu szkoleń - moduł CH-d: "AMONIAKALNE URZĄDENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego". Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + test. Najbliższy termin kursu: 10-11.10.2006 r. 1 dzień szkolenia 1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, wpływ ciśnienia skraplania i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie w urządzeniu jednostopniowym, obieg rzeczywisty. 2. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych, bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych wg normy PN – EN 378, instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg Dyrektywy PED Unii Europejskiej, kompetencje osób w świetle postanowień normy PN-EN 378. 3. Amoniak jako czynnik chłodniczy Własności termodynamiczne i cieplne, własności chemiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty żywnościowe i środowisko naturalne, wykrywanie amoniaku. 4. Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i bezpieczeństwo obiegu chłodniczego Wpływ udziału oleju i wody w amoniaku, wpływ udziału powietrza i innych gazów inertnych w amoniaku, prawidłowe parametry pracy, zasady bezpiecznej obsługi urządzenia chłodniczego. 5. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń chłodniczych Urządzenia z bezpośrednim systemem chłodzenia (w tym pompowe), urządzenia z pośrednim systemem chłodzenia w tym oparte o prefabrykowane schładzacze cieczy, zastosowanie i porównanie obu rodzajów urządzeń. 2 dzień szkolenia 6. Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych Funkcje oleju w sprężarce chłodniczej, podstawowe wymagania stawiane olejom chłodniczym, rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych, własności fizykochemiczne, wpływ warunków pracy urządzenia na własności oleju, gospodarka olejem. 7. Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy, dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw. 8. Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych Sprężarki tłokowe dławnicowe i semihermetyczne, sprężarki śrubowe, parowniki do chłodzenia powietrza (wentylatorowe chłodnice powietrza) i cieczy (płaszczowo-rurowe i płytowe), skraplacze chłodzone powietrzem (wężownicowe–lamelowe), wodą (płaszczowo-rurowe i płytowe) oraz wodą i powietrzem (natryskowo-wyparne). 9. Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku Wycieki eksploatacyjne pary amoniaku (nieszczelności, przez zawory bezpieczeństwa), wycieki awaryjne cieczy i pary (awarie, uszkodzenia), zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne. 10. Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki zapobiegania awariom Prawdopodobne scenariusze wypadków, zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem, temperaturą i poziomem cieczy, wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszynowni chłodniczej, instalacja alarmu gazowego, wentylacja awaryjna, organizacja ochrony przeciwgazowej – sprzęt ochronny. 11. Test pisemny Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik "Amoniakalne urządzenia chłodnicze" Tom 1 oraz Świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie modułu uzupełniającego CH-d "Modułowego systemu szkoleń". MASTA przygotowuje uruchomienie kolejnych szkoleń: • moduł CH-7: Czynniki chłodzące i nośniki ciepła, • moduł CH-3: Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie, • moduł PC: Budowa i wykorzystanie pomp ciepła. O terminach szkoleń będziemy informować na stronach wentylacja.com.pl. Do pobrania informacja o szkoleniu CH-d Źródło: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.