Data rozpoczęcia
2008-11-05
Data zakończenia
2008-11-05

termin: 05-06.11.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Szkolenie modułowe z podstaw chłodnictwa
Szkolenie skierowane do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.
Realizacja szkoleń będzie oparta o następujące normy i rozporządzenia:
- PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
- PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
- PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)
Szkolenie dla kategorii:
Kategoria A - personel konserwacyjny
Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.
Terminy 2008: 5-6 listopada
Czas trwania: max 2 dni/16 h
Koszt: 800 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji