Data rozpoczęcia
2008-01-30
Data zakończenia
2008-01-30

termin: 30-31.01.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

<
<
TERMINY:

30 - 31 stycznia 2008 r. KLIMATYZACJA
6 - 7 lutego 2008 r. OZONOWE
20 - 21 lutego 2008 r. CHŁODNICTWO
5 - 6 marca 2008 r. OZONOWE
26 - 27 marca 2008 r. KLIMATYZACJA

CENY:
- Kurs początkowy
450 zł OBRÓT
650 zł NAPRAWA I OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I INSTALACJI CHŁODNICZYCH, ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE ORAZ OBRÓT TYMI SUBSTANCJAMI
150 zł EGZAMIN
- Klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła
650 zł SZKOLENIE
150 zł EGZAMIN
KURS POCZĄTKOWY - SZKOLENIA "OZONOWE"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenia tego typu realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
W szkoleniu "ozonowym" mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz Świadectwo kwalifikacji.
SZKOLENIA MODUŁOWE - KLIMATYZACJA, CHŁODNICTWO, POMPY CIEPŁA
Kierowane do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.
Realizacja szkoleń będzie oparta o następujące normy i rozporządzenia:
PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)
Cykl szkoleń prowadzony jest w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:
- Kategoria A - personel konserwacyjny
- Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
W zależności od kategorii, szkolenie będzie trwało 1 dzień (kategoria A) lub 2 dni (kategoria B).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują: Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminów: Certyfikat kompetencji A lub B oraz Świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne z eksploatacji urządzeń energetycznych jak i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła).
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 prefix 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 prefix 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji