Data rozpoczęcia
2009-11-06
Data zakończenia
2009-11-06

termin: 06-08.11.2009 miejsce: Niwy k. Bydgoszczy


Kurs i Egzamin w zawodzie -
"Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych".


Etapy szkolenia: 16-18 października, 6-8 listopada 2009 r.
Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Osób pracujących w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
- Osób posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym.
- Absolwentów szkół zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym - bez praktyki.

Cel szkolenia - uzyskanie:

- Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych" - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych.
- Zaświadczenia o ukończenie kursu" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.

Tematyka szkolenia:

- Podstawy chłodnictwa - klimatyzacji.
- Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń.
- Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych.
- Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji.
- Prowadzenie rurociągów w instalacjach.
- Automatyka i sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
- Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych.
- Retrofit lub przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki z grupy HFC.
- Zajęcia praktyczne - realizacja układów klimatyzacyjnych i ich diagnostyka.

Organizacja szkolenia:

- Miejsce szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy.
- Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z Firm działających
na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
- Kurs zaplanowano na 40 godzin lekcyjnych - w tym 8 godzin zajęć praktycznych.
- Cena kursu - 1210,00 PLN, Egzamin -70,00 PLN.
- Za dodatkową opłatę zainteresowanym zapewniamy noclegi i wyżywienie.
Do pobrania: Karta Zgłoszenia
Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

zarządzane przez firmę Chłodnictwo-Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka
kontakt: Pan Grzegorz Starszak i Pani Natalia Chmielewska, tel.: (052) 324-05-25/27, faks: (052) 324-05-29, e-mail: g.starszak@trepka.com.pl; n.chmielewska@trepka.com.pl