Data rozpoczęcia
2012-05-31
Data zakończenia
2012-05-31
Miejsce
Łódź

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi prowadzi rozszerzoną działalność szkoleniową. 31 maja br. (czwartek) odbędą się seminaria o tematyce:
- Bezpieczeństwo instalacji z propanowym czynnikiem chłodniczym - mgr inż. Urszula Stęplewska
- Przydatność klasycznej metody oznaczania laktozy wg Bertranda w produktach mleczarskich - mgr inż. Agnieszka Piotrowska
- Analiza sensoryczna - ogólne wymagania dotyczące akredytacji laboratorium badań sensorycznych - mgr inż. Renata Rybicka
- Charakterystyka mikroflory pomieszczeń chłodniczych i mrożących - dr inż. Anna Szosland-Fałtyn
- Badania nad zastosowaniem wytłoków z orzechów włoskich do wytwarzania wyrobów garmażeryjnych - dr inż. Joanna Markowska

[attach=attach1]Sprawdź tematykę innych spotkań[/attach], które będą się odbywać w ostatni piątek miesiąca o godz. 13:00, w sali konferencyjnej przy Al. J. Piłsudskiego 84 w Łodzi.

Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności
Stał się z dniem 1 stycznia 2008 r. jednostką organizacyjną Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w wyniku postępowania konsolidacyjnego, zakończonego połączeniem Centralnego Laboratorium Chłodnictwa (CLCh) w Łodzi i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych (COBRPGiAS) w Łodzi.
Oddział prowadzi prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe z dziedziny technologii i techniki produkcji żywności mrożonej i chłodzonej. Badania obejmują zapewnienie i poprawę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, opracowywanie technologii produkcji nowych asortymentów, przygotowywanie założeń technologiczno-technicznych dla nowych i modernizowanych zakładów, projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń pomiarowo-sterujących wraz z oprogramowaniem, służących do monitoringu stężeń par amoniaku i innych gazów, temperatury oraz wilgotności powietrza.
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 212 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - Zakres akredytacji AB 212.
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności prowadzi prace związane z:
- opracowywaniem technologii produkcji i receptur dla mrożonych i chłodzonych wyrobów kulinarnych, m.in. pakowanych w próżni lub atmosferze modyfikowanej, pieczywa oraz lodów i deserów;
- badaniem przydatności technologicznej opakowań;
- opracowywaniem technologii zamrażania i składowania mięsa luzem i opakowanego oraz ustalaniem norm ubytków naturalnych;
- projektowaniem, budową i instalowaniem cyfrowych systemów pomiarowo-sterujących do ciągłej kontroli i archiwizacji: wycieków czynników chłodniczych lub innych gazów, temperatury, wilgotności, sygnalizacji „człowiek w komorze”, parametrów ciągu technologicznego;
- opracowywaniem projektów i ekspertyz w zakresie techniki i instalacji chłodniczych, ochrony środowiska dla branży chłodniczej, podgrzewania gruntu pod komorami mroźni.
Oddział zapewnia uruchomienie, nadzór autorski, okresową kalibrację, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Systemy są wdrożone w kilkudziesięciu przemysłowych i sportowych obiektach na terenie Polski.


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi