Data rozpoczęcia
2009-10-23
Data zakończenia
2009-10-23

termin: 23-25.10.2009 miejsce: Niwy k. Bydgoszczy


Kurs i Egzamin w zawodzie -
"Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych".


Etapy szkolenia: 23-25 października, 13-15 listopada, 4-5 grudnia 2009 r.
Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Osób pracujących w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych i Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
- Osób posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym.
- Absolwentów szkół zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym - bez praktyki.

Cel szkolenia - uzyskanie:


- Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
- Zaświadczenia o ukończenie szkolenia" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.


Tematyka szkolenia:

- Podstawy chłodnictwa.
- Urządzenia chłodnicze.
- Elementy automatyki chłodniczej.
- Elektromechanika chłodnicza.
- Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
- Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
- Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy urządzeń chłodniczych.

Organizacja szkolenia:

- Miejsce szkolenia - nasz Ośrodek Szkoleniowy.
- Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z Firm działających
na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
- Kurs zaplanowano na 70 godzin lekcyjnych.
- Cena Kursu - 1550,00 PLN, Egzamin - 70,00 PLN.

- Za dodatkową opłatę zainteresowanym zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Do pobrania: Karta Zgłoszenia
Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

zarządzane przez firmę Chłodnictwo-Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka
kontakt: Pan Grzegorz Starszak i Pani Natalia Chmielewska, tel.: (052) 324-05-25/27, faks: (052) 324-05-29, e-mail: g.starszak@trepka.com.pl; n.chmielewska@trepka.com.pl