Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza zarządców nieruchomości, administratorów budynków, pracowników działów technicznych i wszystkich zainteresowanych tematyką na szkolenie z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

Szkolenie dla profesjonalistów - Łódź 17.06
Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym
Prawo i technika – budowa, eksploatacja, modernizacje
Łódź 17.06.2010 r.
Organizowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja szkolenie przybliży uczestnikom zagadnienia techniczne i prawne przydatne osobom profesjonalnie zarządzającym budynkami, osobom z działów technicznych oraz administratorom. Zdobyta wiedza pomoże w identyfikacji oraz rozwiązaniu problemów z istniejącą instalacją wentylacyjno-klimatyzacyjną.
Szkolenie to 9 godzin edukacyjnych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości. Szkolenie jest zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury pod numerem 1487.

Program szkolenia:

8.15 – 8.30 Rejestracja uczestników
8.30 – 11.30 Wentylacja naturalna w budynkach mieszkalnych
■ Zasady poprawnej wentylacji mieszkań
■ Wymagania prawne i zmiany w przepisach dotyczących wentylacji
■ Systemy wentylacji, wady działania, sposoby rozwiązania problemów
■ Eksploatacja wentylacji naturalnej
■ Metody pomiarów skuteczności wentylacji
11.45 – 15.00 Metody modernizacji wentylacji naturalnej
■ Metody doprowadzenia powietrza wentylacyjnego
■ Nasady kominowe – rodzaje nasad, zastosowanie, dobór
■ Wentylacja mechaniczna, wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w budynku wielorodzinnym
■ Wentylacja mieszkań uzależniona regulacją wilgotności
- System mechanicznej wentylacji mieszkaniowej
- Wentylacja hybrydowa
15.15 – 16.30 Bezpieczne użytkowanie gazu
■ Bezpieczny dobór oraz zasady znakowania wyrobów kominowych. Przegląd kominów i rozwiązań w zakresie wentylacji dedykowanych indywidualnym mieszkaniom w budynkach wielokondygnacyjnych
■ Remonty systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym - kotły z zamkniętą komorą spalania
- wymagania dotyczące przewodów spalinowych i wentylacji

Wykłady prowadzić będą specjaliści reprezentujący Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe „Faktoria”, Łódź, ul. Dowborczyków 25
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem lub mailem wypełnionego formularza zgłoszeniowego
Źródło: Stowarzyszenie Polska Wentylacja