Data rozpoczęcia
2008-06-26
Data zakończenia
2008-06-26

termin: 26.06.2008 miejsce: Kraków


Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych.
Szkolenie obejmuje:
Podstawy chłodnictwa:
- teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy
- czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów
- główne elementy układu klimatyzacji
Podstawy klimatyzacji:
- podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego
- wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie
- dobór urządzeń klimatyzacyjnych
- układy klimatyzacji stosowane w pojazdach
Narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych:
- korzystanie z tablic termodynamicznych
- belka manometrów, budowa, zasada działania, podłączenie do układu przez złączki redukcyjne; pompa próżniowa
- elektroniczne detektory nieszczelności, zestaw do wykrywania nieszczelności za pomocą barwnika i ultrafioletu, pianki i inne środki pieniące
- podstawowe narzędzia serwisu klimatyzacji samochodowej
Zajęcia praktyczne:
- praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego
- praktyczne zapoznanie się z budową sprężarki chłodniczej
- symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania
- diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego
- odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej
- płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz
- prawidłowe napełnianie instalacji olejem i czynnikiem chłodniczym.
Liczba godzin zajęć:
- wykłady: 240 min
- zajęcia praktyczne: 240 min
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Termin szkolenia: 26.06.2008 r.
Kontakt:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. +48 12 637 09 33
fax +48 12 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl