Data rozpoczęcia
2008-04-23
Data zakończenia
2008-04-23

termin: 23-24.04.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
d) metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w szczególności eksploatujących urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujące się obrotem tymi substancjami.
Szkolenia okresowe:
Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
Terminy: 23-24 kwietnia 2008, 18-19 czerwca 2008
Czas trwania: max 2 dni/16 h
Koszt: 200 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji