(adresaci: kierownicy, specjaliści kadr i zarządzania, menagerowie, osoby pełniące funkcje)
Planowanie Czasu Pracy
Wszyscy mamy bardzo mało wolnego czasu.
Planowanie czasu pozwala znaleźć odpowiedzi na pytanie jak lepiej wykorzystać czas, czyli dobro, którego nie można kupić, zaoszczędzić, ani zmagazynować.

» Zakres szkolenia
Zarządzanie konfliktem; negocjacje wewnętrzne
Peace comes not from the absence of conflict
but from the ability to cope with it
Pokój wynika nie z braku konfliktu,
ale z możliwości jego przezwyciężenia.

» Zakres szkolenia
Lider - przywódca czy zarządca?
Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Jak zarządzać efektywnie?
Rola lidera w zespole jest bardzo często źle pojmowania przez członków zespołu jak tez przez samych "Liderów".

» Zakres szkolenia
Skuteczne motywowanie pracowników – mini systemy motywacji pozafinansowej
Ludzie chcą być zauważeni.
Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.
Często uznanie jest formą podziękowania.
Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące,
motywacja ta zwiększa się jednak bardzo,
gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość.

Uznanie jest jednym ze sposobów nadania znaczenia
indywidualnej ludzkiej egzystencji

» Zakres szkolenia
Zarządzanie projektowe
Szkolenie „Zarządzanie Projektem” wyposaży uczestników w narzędzia planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektu oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów.
» Zakres szkolenia
Coaching - droga do sukcesu w zarządzaniu ludźmi
Coaching to proces służący rozwojowi kompetencji i motywacji osób zdobywających szlify w nowych dla siebie obszarach działalności zawodowej. Istotą coachingu jest specyficznie ukierunkowana i zastosowana informacja zwrotna, mająca na celu rozwijanie określonych zachowań (umiejętności) i postaw pracownika.
» Zakres szkolenia