Szkolenia w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Informujemy o terminach szkoleń w ramach Modułowego Systemu Szkoleń organizowanego przez I.P.P.U. Masta Sp. z o.o. - Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

Świadectwa Kwalifikacji
(zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku):
Terminy: 09-10.12.2011 r. (Zabrze); 13-14.12.2011 r.; 17-18.01.2012 r.

Szkolenia w ramach Modułowego Systemu Szkoleń:

Moduł CH-6:
Sprężarki chłodnicze - budowa + działanie + użytkowanie

Termin: 07-08.02.2012 r.

Moduł PC-0:
Budowa i wykorzystane sprężarkowych pomp ciepła

Termin: 10-11.01.2012 r.

Moduł CH-d:
Amoniakalne urządzenia chłodnicze

Termin: 30.01-01.02.2012 r.

Moduł CH-2:
Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Termin: 24-25.01.2012 r.

Więcej nt. szkoleń: o szkoleniach modułowych
Miejsce szkoleń w Gdańsku: Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej mapa

Od 2003 roku pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa funkcjonuje Modułowy System Szkoleń - pozwalający na uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła (szkolenia i certyfikacje).
Od listopada 2004 Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi szkolenia umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o środkach zubożających warstwę ozonową.