Przedstawiamy tematy i terminy szkoleń organizowanych w regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa, planowane do końca pierwszego kwartału 2007 r.


Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kierowanie ewentualnych zapytań i zgłoszeń bezpośrednio do poszczególnych ośrodków szkoleniowych. Karty zgłoszenia uczestnictwa można pobrać z internetu, pod adresami wskazanymi poniżej.
GDAŃSK: Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę MASTA; kontakt: Pan Jerzy Stachowiak, tel. (058) 522 64 70,
e-mail: masta@masta.com.pl; karty zgłoszenia uczestnictwa: www.tchik.com.pl
- 23-24 stycznia 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 6-7 lutego 2007 r.: Budowa i działanie sprężarkowych pomp ciepła
- 20-21 lutego 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 13-14 marca 2007 r.: Amoniakalne urządzenia chłodnicze – bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego
- 27-28 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
POZNAŃ: Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę SYSTHERM; kontakt: Pani Monika Biskup, tel.: (061) 850 75 50,
e-mail: monika.biskup@systherm.pl; karty zgłoszenia uczestnictwa: www.systherm.pl
- 31 stycznia - 1 lutego 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 14-15 lutego 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 28 lutego – 1 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 14-15 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 28-29 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
KATOWICE: Śląskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę Śląskie Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji;
kontakt: Pan Paweł Chlebowski, tel.: (032) 348 13 44, (032) 249 64 36,
e-mail: centrum@chlodnictwo.com.pl; karty zgłoszenia uczestnictwa: www.chlodnictwo.com.pl
- 8-9 lutego 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 1-2 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
- 23-24 marca 2007 r.: Kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
Koszt szkoleń „ozonowych” w Regionalnych CSiC KFCh wynosi 695 zł plus 120 zł za procedurę egzaminacyjno-certyfikacyjną. Koszty obejmują: dwudniowy kurs, obiady i materiały szkoleniowe. Członkowie Krajowego Forum Chłodnictwa mają zagwarantowaną zniżkę 100 zł od każdej szkolonej osoby (dot. szkoleń organizowanych pod patronatem KFCh).
Ośrodki w Gdańsku i Katowicach współpracują w zakresie kursów i egzaminów na świadectwo kwalifikacji odpowiednio z Politechniką Gdańską oraz Politechniką Śląską. Poznański ośrodek współpracuje w tym względzie z Zarządem Głównym SIMP.
Krajowe Forum Chłodnictwa