Data rozpoczęcia
2005-02-21
Data zakończenia
2005-02-23

termin: 23-24.02.2005 r. miejsce: Poznań


SZKOLENIA MODUŁOWE - KLIMATYZACJA lub CHŁODNICTWO
Proponujemy uczestnictwo w szkoleniach skierowanych do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.
Realizacja szkoleń będzie oparta o następujące normy i rozporządzenia:
- PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
- PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
- PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263).
Zgodnie z regulaminem Krajowego Forum Chłodnictwa niniejszy cykl szkoleń prowadzony będzie w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:
Kategoria A - personel konserwacyjny
Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
W zależności od kategorii, szkolenie będzie trwało 1 dzień (kategoria A) lub 2 dni (kategoria B).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują: Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminów: Certyfikat kompetencji A lub B oraz Świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne z eksploatacji urządzeń energetycznych jak i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych).
KURS POCZĄTKOWY - SZKOLENIA OZONOWE
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenia tego typu realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
W szkoleniu "ozonowym" mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz Świadectwo kwalifikacji.
Zgłoszenie:
Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA
Koszty:
Szkolenie modułowe - kategoria A: 320 zł
Szkolenie modułowe - kategoria B (Kurs podstawowy - szkolenie ozonowe): 695 zł
Egzamin: 120 zł

Harmonogram szkoleń:


Szkolenie 1 12 - 13 styczeń 2005r. OZONOWE
Szkolenie 2 19 - 20 styczeń 2005r. OZONOWE
Szkolenie 3 26 - 27 styczeń 2005r. KLIMATYZACJA
Szkolenie 4 9 - 10 luty 2005r. OZONOWE
Szkolenie 5 16 - 17 luty 2005r. OZONOWE
Szkolenie 6 23 - 24 luty 2005r. OZONOWE
Szkolenie 7 9 - 10 marzec 2005r.
Szkolenie 8 16 - 17 marzec 2005r. OZONOWE
Szkolenie 9 30 - 31 marzec 2005r.

Oferujemy możliwość zakwaterowania wg cen podanych na "Karcie zgłoszenia uczestnictwa" w POSiR Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, CAMPING MALTA, 61-036 Poznań, ul. Krańcowa 98.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej "Karty zgłoszenia uczestnictwa" na nasz adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
,
tel. (61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:

Bank Handlowy w Warszawie O/Poznań 06 1030 1247 0000 0000 5841 8000
Informujemy, że szkolenia zostaną przeprowadzone
pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 15 osób!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 850 75 05.


dr inż. Grzegorz Krzyżaniak
Kierownik Szkoleń

Kontakt:
Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (61) 850 75 05, 850 75 14, fax 851 97 97
www.systherm.pl, e-mail: biuro@systherm.pl