HIDRIA POLSKA Sp. z o.o. (www.hidria.pl) wyłączny importer urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych producent światowej firmy IMP KLIMA (www.impklima.pl) ze Słowenii, ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne sympozjum szkoleniowe na temat "Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania". Sympozja odbęda się kolejno w miastach: Warszawa (24.10.2005), Kraków (25.10.2005), Poznań (26.10.2005) i Gdańsk (27.10.2005).


HIDRIA POLSKA Sp. z o.o. wyłączny importer urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych producent światowej firmy IMP KLIMA ze Słowenii, ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne sympozjum szkoleniowe na temat:

"NOWOCZESNE SYSTEMY WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA"


Plan szkolenia:
• krótka prezentacja na temat firmy, technologii i produktów
• prezentacja programu komputerowego do doboru urządzeń
• prezentacja i komputerowy dobór konwektorów podłogowych i klimakonwektorów
• przerwa kawowa
• prezentacja absolutnej filtracji
• prezentacja i komputerowy dobór dysz dalekiego zasięgu
• prezentacja klap przeciwpożarowych
• forum dyskusyjne.
Rejestracja uczestników: od godz. 900 do 930
Czas szkolenia: od godz. 930 do 1400
Terminy szkolenia:
24.10.2005 r. - Warszawa
ul. I. Kłopotowskiego 36
03-717 Warszawa
Hotel HETMAN
25.10.2005 r. - Kraków
ul. Radzikowskiego 109
31-342 Kraków
Crown Piast Hotel&Park
26.10.2005 r. - Poznań
ul. Winogrady 9
61-663 Poznań
Hotel VIVALDI
27.10.2005 r. - Gdańsk
ul. Piastowska 6
80-341 Gdańsk
Centrum Szkolenia Kadr RZEMIEŚLNIK
Uczestnicy sympozjum otrzymają materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń wraz z programem doboru na płycie CD.
Potwierdzenie uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa w terminie do dnia 20.10.2005 r. na nr fax (023) 692 86 92 lub e-mail impklima@hidria.pl
Uwaga: Liczba uczestników sympozjum jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

HIDRIA POLSKA Sp. z o.o.


Zobacz też: szkolenia i konferencje w październiku 2005 r.
Ogłoszenie sponsorowane<>