Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu "Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną" (BupS Poland) zaprasza do udziału w 1. spotkaniu Platformy ds. współpracy w zakresie tworzenia krajowego system szkoleń i certyfikacji pracowników kadry budowlanej powołanej w ramach projektu BupS Poland. Spotkanie to odbędzie się 12 stycznia 2012 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenia i certyfikacja instalatorów kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Build up SkillsProjekt pt. "Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną" (BupS Poland) realizowany jest w ramach prestiżowej inicjatywy "Build up Skills" ujętej przez Komisję Europejską w Europejskim Planie Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEAP) jako jedno z działań kluczowych dla realizacji celów Strategii Europa 2020. Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) i współfinansowane w ramach programu Inteligentna Energia - Europa.

Celem projektu jest wsparcie procesu podnoszenia kwalifikacji istniejącej kadry pracowników szeroko rozumianego sektora budowlanego poprzez wzbogacenie programów szkoleniowych o moduły kluczowe dla realizacji celów Strategii Europa 2020. Dzięki temu istniejąca kadra będzie mogła sprostać rosnącym oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy, a jej wyższe kwalifikacje zagwarantują lepszą jakość prac budowlanych i instalatorskich i przełożą się na wywiązanie się z krajowych zobowiązań związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Celem powołania Platformy jest zainicjowanie dyskusji z udziałem przedstawicieli sektora administracji, budownictwa, edukacji, oraz organizacji działających w obszarze OŹE i EE na temat wspólnej wizji krajowego systemu szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych, w tym min. instalatorów kolektorów słonecznych, PV, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych, małych biogazowni. Pierwsze spotkanie platformy poświęcone będzie analizie sytuacji bieżącej z uwzględnieniem: jakości obecnego systemu szkoleń, zawartości merytorycznej dostępnych programów szkoleniowych, czy też zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę budowlaną w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020.

Do pobrania:
>> Program spotkania lub faksem na nr 22 626 09 11
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)