Redakcja wentylacja.com.pl wraz z J&J Grupą Szkoleniowo Doradczą zaprasza na szkolenia dofinansowane z EFS w 80%.
Redakcja wentylacja.com.pl wraz z J&J Grupą Szkoleniowo Doradczą zaprasza na szkolenia, w których udział finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 80%. Koszt szkolenia pokrywany przez uczestnika wynosi 70 zł lub 105 zł od osoby.
Oferta dotyczy szkoleń, które odbędą się w Gdyni w następujących dniach:

20-21.12.2006
Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy.
09-10.01.2007
Zarządzanie rozwojem pracowników.
Zarządzanie kluczowymi kompetencjami.
16-18.01.2007
Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycji i metody oceny wniosku przez instytucje finansujące.
Warsztaty z biznesplanów.
23-24.01.2007
Negocjacje handlowe.
Zarządzanie sprzedażą.
30-31.01.2007
Diagnozowanie potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia.
Racjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i ocena produktywności zatrudnienia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić następujące dokumenty zgłoszeniowe:
- Informację o otrzymanej pomocy publicznej
- Formularz zgłoszeniowy
W przypadku zainteresowania w/w szkoleniami prosimy o komputerowe wypełnienie białych pól "Formularza zgłoszeniowego", natomiast w miejscu wyboru o postawienie znaku "x". "Informację o otrzymanej pomocy publicznej" wystarczy wypełnić tylko na 8 stronie (Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji) bez konieczności wypełniania pozostałych miejsc.
Po wypełnieniu na komputerze i wydrukowaniu ww. dokumentów, prosimy o ich podpisanie i niezwłoczne przesłanie faksem pod numer (058) 661 60 06 (w przypadku "Informacji o otrzymanej pomocy publicznej" wystarczą strony 1 i 8).
Podpisane oryginały (wszystkie strony) obydwu dokumentów prosimy zabrać ze sobą na szkolenie.
Informujemy, że koszt szkolenia pokrywany przez uczestnika wynosi 70 zł od osoby za szkolenie 2-dniowe oraz 105 zł/osobę za szkolenie 3-dniowe.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na
konto bankowe nr: 62 1600 1068 0003 0103 0282 7154
(z zaznaczeniem tematu każdego dnia szkolenia i terminu).
Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie www.jjszkolenia.pl
Serdecznie zapraszamy na szkolenia!
J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
Redakcja www.wentylacja.com.pl