Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH prowadzi szkolenia w ramach projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” dla osób zatrudnionych w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach).

Szkolenia dofinansowane 2012
Szkolenia dofinansowane

W ramach realizowanego przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” osoby zatrudnione w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

[H3]• F-gazy urządzenia stacjonarne[/H3]

Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.

Szkolenie obejmuje:
16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
501,88 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
752,83 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 16-18.01.2012; 20-22.02.2012; 19-21.03.2012; 14-16.05.2012; 11-13.06.2012; 17-19.09.2012; 12-14.11.2012; 03-05.12.2012


[H3]• Klimatyzacja samochodowa - budowa, naprawa, serwis[/H3]

Szkolenie dla osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:
5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
229,17 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
343,76 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 23.01.2012; 24.02.2012; 26.03.2012; 23.04.2012; 21.05.2012; 18.06.2012; 02.07.2012; 31.08.2012; 24.09.2012; 22.10.2012; 19.11.2012; 10.12.2012


[H3]• Agregaty wody lodowej[/H3]

Szkolenie skierowane do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.

Szkolenie obejmuje:
4 godz. wykładów
4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
152,91 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
229,37 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 25.01.2012; 15.02.2012; 14.03.2012; 25.04.2012; 23.05.2012; 20.06.2012; 26.09.2012; 24.10.2012; 21.11.2012; 12.12.2012


[H3]• Certyfikacja kompetencji B[/H3]

Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.

Szkolenie obejmuje:
24 godz. wykładów
8 godz. zajęć praktycznych
5 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Termin szkolenia: 16-20.04.2012; 15-19.10.2012


Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33; fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl; www.coch.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościŹródło: ''