Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" zaprasza na szkolenia:

Szkolenia COCH współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Szkolenia COCH współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
• F-gazy urządzenia stacjonarne
Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Realizowane w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008.

Szkolenie obejmuje:
- 16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych,
- 3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
* 448,89 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
* 673,34 zł dla średnich przedsiębiorstw
* 897,78 zł dla dużych przedsiębiorstw

• Certyfikacja kompetencji B
Szkolenie dla osób zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003.

Szkolenie obejmuje:
- 24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych,
- 4 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
* średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
* udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
* lub
* wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
* udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
* 337,95 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
* 506,93 zł dla średnich przedsiębiorstw
* 675,90 zł dla dużych przedsiębiorstw

• Klimatyzacja samochodowa
Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Realizowane w oparciu o Dyrektywę 2006/40/WE, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008.

Szkolenie obejmuje:
- 5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi 150,40 zł

Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 012 637 09 33, fax 012 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl
www.coch.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa