Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" zaprasza na specjalistyczne szkolenia:

Szkolenia COCH w II połowie 2011 roku
1. Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
Terminy: 30-31.08.2011, 21-22.09.2011, 26-27.10.2011, 23-24.11.2011, 14-15.12.2011
Szczegóły: w pliku doc
www.coch.krakow.pl

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa