Centralny Osrodek Chłodnictwa COCH zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Najbliższe szkolenia COCH w roku 2010:
I. F-gazy Urządzenia stacjonarne
Szkolenia skierowane są do osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Szkolenia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
termin 1: 18-20.01.2010 r.
termin 2: 15-17.02.2010 r.
II. Klimatyzacja samochodowa
Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się obsługą systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Szkolenia realizowane są w oparciu o Dyrektywę 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach samochodowych, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
termin 1: 25.01.2010 r.
termin 2: 22.02.2010 r.
III. Certyfikacja kompetencji B
Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 ,i>Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.
termin 1: 15-19.03.2010 r.
Kontakt w sprawie szkoleń:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel. 012 637 09 33 w.105
fax 012 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl