Rynek pomp ciepła w Polsce rozwija się znacznie wolniej niż w pozostałych krajach Europy. Przyczyną tego są liczne ograniczenia: prawne, ekonomiczne oraz informacyjne. Chcąc im przeciwdziałać, producenci, dystrybutorzy oraz eksperci z dziedziny pomp ciepła połączyli swoje siły i stworzyli Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC).

Szansa dla polskiego rynku pomp ciepła
Czynniki, które hamują rozwój pomp ciepła w Polsce można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej problematyczne są bez wątpienia aspekty prawne. Dotychczas w naszym kraju nie powstały normy, które regulowałyby kwestie dotyczące tej technologii grzewczej. Brakuje podstawowych wytycznych określających np. standardy techniczne czy wykonawcze, co skutkuje licznymi błędami w trakcie montażu. W dodatku w odróżnieniu od europejskich przepisów, w świetle polskiego prawa pompy ciepła nie są jeszcze sklasyfikowane jako korzystające z odnawialnych źródła energii, w efekcie czego trudniej jest uzyskać dofinansowanie od Państwa.

Istotną barierą jest również brak wystarczającej wiedzy wśród inwestorów. Znaczna część z nich nie wie czym są pompy, a tym bardziej jakie korzyści mogą dzięki nim uzyskać. Dotychczas w Polsce nie powstała żadna kampania informacyjna, która propagowałaby to rozwiązanie. Zainteresowani zmuszeni są czerpać wiedzę z forów internetowych, gdzie często publikowane są informacje sprzeczne z prawdą.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp CiepłaZrównoważony rozwój

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła powstała, by stworzyć warunki do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce. Inicjatywę wspierają m.in. takie firmy jak: ASPOL FV, Buderus, Clima Komfort, Daikin, Danfoss, Dimplex, FlowAir (Robur), Hibernatus, Hydrotech (Alpha-InnoTec), Junkers, Nateo, Nibe-Biawar, Ochsner, Rotex, Saunier Duval, Stiebel Eltron Polska, Sun Energy (IVT), Vaillant, VATRA oraz Viessmann. Funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia objął Paweł Lachman.

– Do głównych zadań stowarzyszenia można zaliczyć prowadzenie działalności: edukacyjnej, promocyjnej, badawczej oraz wdrożeniowej. Dzięki nim chcemy rozpowszechniać w Polsce wiedzę dotyczącą pomp ciepła, propagować nowe rozwiązania technologiczne oraz kreować standardy projektowe i wykonawcze – mówi Paweł Lachman, Prezes PORTPC. Nawet najlepsza pompa ciepła nie osiągnie optymalnej efektywności, jeśli podczas instalacji nie będą zachowane odpowiednie standardy. To dzięki nim można zapewnić sprzyjające warunki, które pozwolą uzyskać oczekiwane korzyści.

Członkowie stowarzyszenia dysponują bogatą wiedzą oraz doświadczeniem w realizacji projektów związanych z pompami ciepła. W 2010 r. brali udział w konsultacjach Ministerstwa Gospodarki dotyczących Krajowego Planu Działania w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii. Obecnie przy współpracy z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej i Grzewczej przygotowywane są wytyczne do projektowania oraz wykonywania instalacji dolnych źródeł pomp ciepła.

– Działania merytoryczne w naszym stowarzyszeniu koordynuje utworzona w tym celu Rada Programowo-Naukowa PORTPC. Dowodzi nią jeden z najwybitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie pomp ciepła – dr inż. Marian Rubik. Uczestniczą również specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych – m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej czy Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech
– stwierdza Lachman.

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie tj. niemiecką Bundesverband Wärmepumpe (BWP) oraz szwajcarską Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS). Ponadto PORTPC oczekuje obecnie na akces do Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA).


Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła, które powstało w styczniu 2011 r. Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji PC. PORT PC współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (Niemieckie BWP, Szwajcarskie FWS), a jako organizacja branżowa zgłosiła akces do Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA). W działaniach PORT PC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych - m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech. Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORT PC pod przewodnictwem dr inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie pomp ciepła w Polsce.