Szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN jest najnowszej generacji rozwiązaniem przeznaczonym do klimatyzowania sal operacyjnych.Urządzenie składa się trzech modułów:
• moduł powietrza świeżego (moduł chłodzenia),
• moduł powietrza nawiewnego (moduł nawilżania),
• moduł powietrza wywiewnego (moduł skraplacza).
Wszystkie trzy moduły szafy klimatyzacyjnej przeznaczone są do posadowienia wewnątrz obiektu (w pomieszczeniu technicznym). Ze względu na jej bardzo małe rozmiary (w porównaniu do klasycznych central) może być usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z klimatyzowanym pomieszczeniem.

Przeznaczenie

Trzymodułowa szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN z powodzeniem wykorzystywana jest wszędzie tam gdzie powierzchnia techniczna przeznaczona na urządzenie klimatyzacyjne jest niewielka, dla modernizacji istniejących obiektów oraz gdzie jakość i niezawodność urządzenia jest priorytetem dla użytkownika.
Urządzenie MEDICLEAN może być wykonane w wersji pozwalającej stosować je do klimatyzowania wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej (sale konferencyjne, powierzchnie biurowe itp.), jak i zgodnie z wymogami higienicznymi dla obiektów służby zdrowia (sale operacyjne, sterylizatornie, kabiny sterylne itp.)

Podstawowe zalety urządzenia MEDICLEAN

Niewielkie rozmiary (kilkakrotnie mniejsze od klasycznych central klimatyzacyjnych) do posadowienia w całości wewnątrz budynku: głębokość 0,80 - 1,00 m, wysokość: 1,95 m, długość: 2,5 - 4,5 m,
Wydajność (wydatek powietrza nawiewnego): 2.400 - 8.500 m3/h,
Pełna automatyka wszystkich komponentów znajdujących się w urządzeniu,
Spręż dyspozycyjny do 900 - 1000 Pa,
Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewnego: filtr klasy F5 oraz F7,
Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie klimatyzowanego pomieszczenia,
Niewielkie nakłady prac budowlanych (moduły mogą być transportowane oddzielnie),
Ilość powietrza świeżego: 0 - 100%,
Łatwość czyszczenia i demontażu poszczególnych podzespołów urządzenia dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań (prowadnice dla wentylatorów, dodatkowe okna ze szkła hartowanego itp.).

Sposób działania

Trzymodułowa szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN jest przeznaczona do posadowienia wewnątrz budynku w sąsiedztwie klimatyzowanych pomieszczeń. Powietrze do urządzenia oraz do pomieszczeń doprowadza się za pośrednictwem kanałów.
Powietrze zewnętrzne (świeże) doprowadza się do MODUŁU POWIETRZA ŚWIEŻEGO (MODUŁU CHŁODZENIA) od góry urządzenia (na rysunku prawy moduł). Powietrze odpowiednio schłodzone lub podgrzane przechodzi do MODUŁU POWIETRZA NAWIEWNEGO (MODUŁU NAWILŻACZA) (na rysunku moduł środkowy). Po odpowiednim nawilżeniu powietrze kierowane jest do górnej części modułu a stąd kanałami do klimatyzowanych pomieszczeń. Powietrze wywiewne z pomieszczeń klimatyzowanych kierowane jest (od góry) do MODUŁU POWIETRZA WYWIEWNEGO (MODUŁU SKRAPLACZA) (na rysunku moduł lewy). Powietrze obmywa znajdujący się w tym module skraplacz (wersja DXD) odbierając od niego ciepło i kierowane jest kanałem na zewnątrz budynku.


Obudowa
Obudowa i komponenty trzymodułowej szafy klimatyzacyjnej MEDICLEAN wykonane są zgodne z normą DIN 1946 część 4 (urządzenie posiada atest higieniczny). Szafa zbudowana jest ze stabilnej, samonośnej konstrukcji o bardzo dużej sztywności. Ściany zewnętrzne urządzenia wykonane są z podwójnych blach wypełnionych izolacją tłumiącą i cieplną o grubości 30 mm. Ściana zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1 mm, pokryta tworzywem sztucznym o grubości 150 µm w kolorze RAL 7035 (jasno szary). Ściana wewnętrzna wykonana jest ze stali szlachetnej nr 1.4301.
Użyte materiały izolujące są dopuszczone do zastosowania w przemyśle spożywczym. Użyto izolacji na bazie silikonu. Zastosowany silikon jest przeznaczony dla przemysłu spożywczego (DVGW).

Budowa

Szafa Klimatyzacyjna MEDICLEAN zbudowana jest w taki sposób, że wszystkie podzespoły służące do utrzymania odpowiednich parametrów powietrza znajdują się wewnątrz urządzenia i stanowią jego integralną część. Szafa każdorazowo projektowana jest pod indywidualne potrzeby klienta z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla niej parametrów wyjściowych. Znajdujące się w urządzeniu podzespoły są ze sobą "spięte" automatyką. Dzięki temu szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN posiada pełne sterowanie, które realizowane jest za pośrednictwem panelu sterującego PC zaprojektowanym pod indywidualne potrzeby szafy.

Podzespoły szafy klimatyzacyjnej MEDICLEAN
Wentylatory

Wysoko sprawne wentylatory promieniowe zamontowane w części powietrza nawiewnego jak i wywiewnego o stabilnej krzywej, z napędem bezpośrednim, jednostronnie ssące. Dobór wentylatorów zapewnia optymalny punkt pracy. Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, zrównoważony statycznie i dynamicznie. Wyważenie Q6,3 według VDI 2060.
Silniki wentylatorów są produkcji niemieckiej, wykonane zgodnie z VDE 0530, część 1. Silnik zintegrowany z wirnikiem i umieszczony w strumieniu powietrza. Wał umocowany w łożyskach bezobsługowych, żywotność 20.000 - 30.000 godzin. Klasa izolacji silnika "F". Płynną regulację obrotów zapewnia zamontowany w urządzeniu konwerter częstotliwości (falownik).
Nowatorskim rozwiązaniem jest umieszczenie wentylatora na specjalnych prowadnicach umożliwiających wysuwanie go w trakcie przeprowadzania przeglądów technicznych bądź dokonania dezynfekcji.Konwerter częstotliwości (falownik)

Szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN wyposażona jest w falownik dzięki czemu zapewniony jest stały wydatek powietrza poprzez czujniki różnicy ciśnień na dyszy wlotowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wentylatory zapewniają stały wydatek powietrza bez względu na stan czystości filtrów F5 i F9 znajdujących się w urządzeniu (oraz na wyjściu - w sali operacyjnej - HEPA). Ze względu na potrzebę ciągłego przepływu powietrza przez wysokiej klasy filtry HEPA urządzenia posiada dwa stany pracy: TRYB DZIENNY - 100% wydajności urządzenia oraz TRYB NOCNY - około 50% wydajności urządzenia.Filtry
W urządzeniu zainstalowane są dwa stopnie filtracji. Pierwszy stopień filtracji znajduje się na wejściu powietrza świeżego (powietrza z zewnątrz) (MODUŁ POWIETRZA ŚWIEŻEGO / MODUŁ CHŁODZENIA) gdzie umieszczono filtr workowy (lub kasetowy) o klasie czystości F5/F7. Drugi stopień filtracji o klasie czystości F9 (filtr kasetowy) umieszczony jest na wyjściu z szafy (MODUŁ POWIETRZA NAWIEWNEGO / MODUŁ NAWILŻACZA).
Urządzenie dodatkowo zaopatrzone jest w filtr o klasie czystości F5 na wyjściu z pomieszczeń klimatyzowanych (MODUŁ POWIETRZA WYWIEWNEGO / MODUŁ SKRAPLACZA) dla zabezpieczenia przed przedostaniem się na zewnątrz jakichkolwiek nieczystości z sal operacyjnych.
Dzięki dużej powierzchni filtracyjnej zastosowanych filtrów uzyskano maksymalną ilość magazynowanego kurzu i ograniczone opory przepływu.
Wkład filtrujący wykonany jest ze stabilnej formy dzięki czemu jest łatwy do wyjęcia od frontu urządzenia poprzez okna inspekcyjne wykonane ze szkła hartowanego.Króćce amortyzacyjne

Króćce amortyzacyjne służące do akustycznej izolacji między urządzeniem a systemem kanałów, składają się z dwóch kołnierzy przyłączeniowych (obustronnych) SBM 30, oraz z łatwego do izolacji króćca blaszanego. Profil SBM 30 od strony kanałów posiada wcięcie przewidziane dla uszczelnienia EPDM grubości 20 mm izolacji. Połączenie od strony montażu kołnierza kanałowego wykonano poprzez gumową podkładkę izolacyjną. Taśma kabli płaskich, o przekroju 16 mm, do wyrównania potencjałów jest już zamontowana i musi być przyśrubowana od strony kanałów. Króciec jest łatwy do zdezynfekowania i ułatwia montaż kanałów.
Wewnątrz króćców amortyzacyjnych zamontowana jest przepustnica, która stanowi ich integralną część. Służy ona do odizolowania urządzenia od systemu kanałów. Przepustnica posiada obudowę ze stali ocynkowanej, prowadnice są zabezpieczone poliamidowymi panewkami. Lamele o kształcie ułatwiającym przepływ wykonane są z ocynkowanej stali i zabezpieczone elastycznym pierścieniem samouszczelniającym zgodnym z normami powietrzo-szczelności DIN 1946 część 4. Przepustnica napędzana jest przeciwbieżnie poprzez umieszczone na zewnątrz koła zębate.

Chłodnica powietrzna DX (opcjonalnie)

Lamelowy wymiennik ciepła zamontowany po stronie ssącej przed wentylatorem powietrza nawiewnego (MODUŁ POWIETRZA NAWIEWNEGO / MODUŁ NAWILŻACZA) dla wysokich temperatur odparowania, z rur miedzianych bez szwów i aluminiowych lameli. Posiada stabilną obudowę z blachy aluminiowej o grubości 2 mm.
Ograniczone opory przepływu powietrza, temperatura powierzchni chłodnicy o wydajności nominalnej - wyższa niż 12 °C, co pozwala uniknąć zejścia poniżej temperatury punktu rosy oraz zapobiega niepożądanemu procesowi osuszania.

Chłodnica wodna CW (opcjonalnie)

Lamelowy wymiennik ciepła jako chłodnica. Woda zimna z zewnętrznego źródła chłodu. Stacja zasilania chłodu w części wydzielonej od przepływu powietrza, wraz z izolowanym orurowaniem. Blok orurowania z zaworem trójdrogowym zamontowanym na przewodzie powrotnym, wraz z siłownikiem 24V/50Hz. Regulacja wewnątrz głównego urządzenia. Orurowanie izolowane termicznie, złączki, termometr jak i zawór odpowietrzający zamontowane na przewodzie dopływowym. Osadnik dostarczany luzem, do zabudowy na instalacji grzewczej. (Zawory zamykające dostarczane jako osprzęt luzem).

Skraplacz chłodzony powietrzem (DX) (opcjonalnie)

Zamontowany po stronie ssącej wentylatora powietrza wywiewnego (MODUŁ POWIETRZA WYWIEWNEGO / MODUŁ SKRAPLACZA) lamelowy wymiennik ciepła z lameli aluminiowych i rur miedzianych bez szwów. W stabilnej obudowie z blachy aluminiowej o grubości 2mm i niewielkimi oporami przepływu powietrza.Obieg chłodniczy (DX) (opcjonalnie)

Obieg chłodniczy sprawdzony wg VBG 20 (TÜV). Chłodzenie powietrza nawiewnego poprzez chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem, zamontowaną w urządzeniu. Odprowadzanie ciepła skraplania poprzez skraplacz powietrzny zabudowany w module powietrza wywiewnego. Cicha sprężarka typu Scroll z silnikiem chłodzonym gazami czynnika chłodniczego, termostatyczny zawór rozprężny, na przewodzie płynu zawory serwisowe w wystarczającej liczbie. Króćce do odsysania czynnika chłodzącego. Procesory bezpieczeństwa i armatura bezpieczeństwa wykonane wg UVV/VBG 20. Wewnętrzne orurowanie obiegu chłodniczego wykonane z wysokiej jakości rur miedzianych bez szwów, odtłuszczone, zaizolowane izolacją ARMAFLEX. Część mechaniczna wydzielona z przepływu powietrza, co umożliwia konserwację i kontrolę obiegu chłodniczego przy pracującym urządzeniu. Łatwy dostęp do wszystkich komponentów obiegu chłodniczego. Regulacja wydajności chłodniczej płynna od 0 do 100 % przez elektronicznie regulowany zawór dławiący i obejście gorącego gazu, z wtryskiem czynnika chłodniczego.

Nagrzewnica wodna wstępna (opcjonalnie)

Nagrzewnica wodna zlokalizowana przed chłodnicą. Króćce wody grzewczej po lewej stronie urządzenia. Wraz z zaworem odpowietrzającym i mufą do montażu na instalacji grzewczej.
Zawór trójdrogowy, mieszający, z siłownikiem zabudowanym na rurociągu powrotnym. Zabudowany zawór zwrotny, obejście pompy. Osadnik dostarczony luzem, do zabudowy na instalacji grzewczej.

Nagrzewnica wtórna (opcjonalnie)

Nagrzewnica wodna zlokalizowana jest za chłodnicą, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Wymiennik wykonany z aluminiowych lameli i rur miedzianych bez szwu.
Wraz z zaworem odpowietrzającym i złączkami zamontowane po stronie wewnętrznej urządzenia.
Zawór trójdrogowy zamontowany na przewodzie powrotnym, z siłownikiem. Bezobsługowa pompa cyrkulacyjna, Typ UPS 25-80K, 3-poziomowa , 230V/1/50Hz, wraz ze skraplaczem, jak również zawór zwrotny na obejściu pompy. Osadnik dostarczony luzem do zabudowy na instalacji grzewczej.
Przyłącza mediów po lewej stronie urządzenia.

Nagrzewnica elektryczna (opcjonalnie)

Nagrzewnica elektryczna, niskotemperaturowa. Ze stabilną obudową z blachy aluminiowej o grubości 2mm. Niewielkie opory przepływu powietrza.Nawilżanie parowe

Nawilżanie parowe z własną elektrodową wytwornicą pary, ciągłą regulacją z dokładnością do +/- 6% o wydajności 4 g/kg suchego powietrza, zlokalizowana w MODULE POWIETRZA NAWIEWNEGO / MODULE NAWILŻACZA. Instalacja nawilżająca wbudowana jest wewnątrz urządzenia i dostosowana jest do wody wodociągowej o przewodności wody 300 - 900 µS/cm .
Opcjonalnie nawilżanie może być realizowanie za pośrednictwem pary z kotłowni.Wanienka skroplin, przyłącza

Wanienka do skroplin ze stali kwasoodpornej 1.4301 do zbierania i odprowadzania skroplin jak i środków oczyszczających i dezynfekujących. Odpływ skroplin, orurowanie dla modułu nawiewnego i wywiewnego. Wyprowadzony króciec przelewowy DN40 do przyłączenia do ogólnej kanalizacji. Przyłącza zewnętrzne wyprowadzone z urządzenia po lewej stronie.

Odzysk ciepła (opcjonalnie)

Odzysk ciepła zintegrowany z urządzeniem poprzez system obiegowy. Wszystkie wymagane części i armatura są wbudowane w urządzenie i orurowane. Napełnianie następuje poprzez nieszkodliwą solankę N. Wymiennik ciepła wykonany jest z rur miedzianych bez szwu i z aluminiowych lameli, oraz stabilnej obudowy z blachy aluminiowej o grubości 2 mm.Komponenty elektryczne

Napięcie zasilania 3 fazy /N/PE, 400V +-10%, 50 Hz. Kaskadowa regulacja temperatury powietrza nawiewnego / wywiewnego wraz z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza nawiewnego.
Część elektryczna jest kompletna wraz z niezbędnymi do pracy urządzenia komponentami i zabezpieczeniami.

Część zasilająca

Kompletna instalacja zasilająca i sterująca zintegrowana z częścią elektryczną urządzenia okablowana i sprawdzona wg VDE. Wszystkie komponenty są widoczne, zabudowane na płycie głównej, łatwe do wymiany. Wewnętrzne okablowanie w korytkach. Wszystkie kable prowadzone w urządzeniu są odizolowane. Dla serwisanta przewidziano gniazdo elektryczne na płycie głównej. Wyłącznik główny jest łatwo dostępny od strony obsługi urządzenia i posiada możliwość blokady w pozycji "wyłączone". Sterowanie silników poprzez konwerter częstotliwości dla wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego.Panel Sterujący PC

Zintegrowana regulacja mikroprocesorowa "Process Control" dobrana optymalnie do zastosowania w technice klimatyzacyjnej. Regulacja temperatury i wilgotności pomieszczenia. System sterowania procesem "Process Control" można dowolnie programować. Ułatwia on realizację typowej regulacji i sterowania funkcjami urządzenia klimatyzacyjnego: temperatura, wilgotność i regulacja ciśnienia, regulacja kaskadowa, funkcje alarmowe, rejestracja czasu pracy itp. Wyświetlacz alfanumeryczny z 4 do 20 cyframi wskazuje ustawione wartości, wartości aktualne, parametry regulacji i sterowania oraz komunikaty alarmowe w postaci odpowiedniego tekstu.


Siedem diod świecących wyświetla status pracy urządzenia, a dodatkowych dziewięć diod świecących może być użytych do sygnalizowania określonych stanów specyficznych dla danego urządzenia. Czynności wyboru opcji menu oraz ustawiania wartości i parametrów regulacyjnych są przeprowadzane za pomocą wygodnej klawiatury membranowej. Nieprawidłowości są sygnalizowane akustycznie (brzęczyk) i wizualnie.
Aby zapobiec możliwości użycia przez osoby nieupoważnione, trzy poziomy obsługi są chronione za pomocą hasła. W przypadku awarii zasilania dane są zachowywane w pamięci EEPROM.
Materiał i foto: Weiss Klimatechnik Polska Sp. z o.o.