Nowa szafa klimatyzacyjna Klimor-u znajduje zastosowanie w pomieszczeniach higienicznych o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących czystości takich jak sale operacyjne, sale noworodków i tym podobnych obiektach wymagających spełnienia norm DIN EN 1946-4 i pokrewnych.


Nowa szafa klimatyzacyjna higieniczna typ MCKH-SKH jest dostosowana do pełnej obróbki powietrza, w tym:
- wentylacji z podwójną filtracją powietrza,
- chłodzenia lub grzania (posiada układ odwracalnej pompy ciepła),
- dogrzewania powietrza nagrzewnicą wodną (opcjonalnie elektryczną),
- nawilżania powietrza.
Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu w szafie można zastosować filtry absolutne.

Fot. 1 Szafa klimatyzacyjna higieniczna MCKH-SKH
Szafy MCKH-SKH przeznaczone są do klimatyzowania pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości, utrzymania temperatury i wilgotności nawiewanego powietrza jak sale operacyjne, sale noworodków, obiekty farmaceutyczne, produkcja elementów elektroniki, laboratoria itp.
Standardowy typoszereg szaf obejmuje zakres wydajności od 2500 m3/h do 9500 m3/h.
Szafy podzielone są na cztery moduły funkcjonalne:
Moduł A
- wentylator nawiewny,
- filtr wtórny klasy F-9,
- sekcja wywiewna z filtrem klasy G-4 (F-5);
Moduł B
- elektrodowy nawilżacz powietrza z autonomiczną automatyką,
- lanca parowa;
Moduł C
- armatura układu pompy ciepła (opcjonalnie układu glikolowego),
- kompletny układ automatyki szafy;
Moduł D
- filtr nawiewu klasy F-5,
- wentylator wywiewu.
Budowa szafy MCKH-SKH
Szafa klimatyzacyjna higieniczna SKH jest nową, kompaktową odmianą typoszeregu produkowanych przez Klimor modułowych central higienicznych MCKH posiadających Atest Higieniczny nr HK/B/0299/01/2007 wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Zoptymalizowana konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do poszczególnych komponentów składowych, a przestronne wizjery wizualną inspekcję bez konieczności otwierania drzwi. Konstrukcja w oparciu o anodowany profil aluminiowy oraz 45 mm izolacja pokryw zapewnia dobrą ochronę termiczną i akustyczną urządzenia. Autonomiczna regulacja poziomowania i wysokości każdej sekcji umożliwia skompensowanie nierówności podłoża, na którym posadowiona jest szafa. Zastosowanie sterowanych falownikami wentylatorów z napędem bezpośrednim wyeliminowało przekładnię pasową. Dzięki swej konstrukcji, komponentom i użytym higienicznym materiałom uszczelniającym, szafa zapewnia najwyższy standard higieniczny obrabianego powietrza.
W module "A" znajduje się wentylator nawiewny wraz z filtrem wtórnym klasy F-9 oraz sekcja wywiewna z filtrem klasy G-4 (F-5).
Moduł "B" przeznaczony jest do zabudowy elektrodowego nawilżacza parowego wraz z autonomiczną automatyką i lancą parową w dolnej części.
Cała armatura układu pompy ciepła (opcjonalnie układu glikolowego) oraz kompletny układ automatyki sterującej szafą znajduje się w module "C" i nie wymaga zewnętrznych układów towarzyszących jak np. rozdzielnicy elektrycznej.
Moduł "D" zawiera wstępny filtr nawiewu klasy F-5 oraz w górnej części wentylator wywiewu.
Cały układ szafy zawiera przepustnice powietrza na wlocie i wylocie dla części nawiewnej i wywiewnej. Podłączenie mediów i energii elektrycznej znajduje się na bokach skrajnych sekcji. Odprowadzenie skroplin i produktów ubocznych nawilżacza parowego, wspólnym kolektorem zlokalizowanym na spodzie szafy.
Sposób przepływu powietrza i sekcje centrali
Szafy Klimatyzacyjne Higieniczne MCKH-SKH posiadają Atest Higieniczny HK/B/0299/01/2007.
Warto dodać, że każde urządzenie po wykonaniu jest uruchamiane i podlega testom w fabryce Klimor.
Wymiary i dane techniczne w karcie urządzenia pdf: (1,5 MB)

Komentarze