Urządzenie klimatyzacyjne COOLSIDE przeznaczone jest do chłodzenia serwerowni o dużym obciążeniu termicznym. Szafę COOLSIDE opracowano z myślą o nowoczesnych serwerach typu blade.
Urządzenie klimatyzacyjne COOLSIDE zaprojektowano do chłodzenia serwerowni o dużym obciążeniu termicznym, zwłaszcza z myślą o nowoczesnych serwerach typu blade. Urządzenia realizują koncepcję rozdziału powietrza w układzie zimnych i gorących korytarzy.
Rozdział powietrza w układzie zimnych i gorących korytarzy zapewnia bateria wydajnych wentylatorów osiowych umieszczonych na całej wysokości urządzenia. Powietrze jest zasysane od strony tylnej oraz nawiewane z przodu urządzenia (ciepły/zimny korytarz). Przepływ powietrza wykorzystuje pełną powierzchnię paneli nawiewnych i wywiewnych, co gwarantuje równomierną dystrybucję zimnego powietrza na całej wysokości korytarza.
System pozwala na neutralizację hot spotów dzięki możliwości koncentracji mocy chłodniczej.
Jednostki COOLSIDE oferują dużą wydajność chłodniczą w stosunku do zajmowanej powierzchni (ok. 25 kW na 0,3 m²). Wydajność chłodnicza COOLSIDE wynosi od 17,5 kW do 88,5 kW (bezpośrednie odparowanie lub woda lodowa; możliwy free-cooling). Występują w dwóch wersjach DW – chłodzonej wodą oraz DX - z chłodnicą bezpośredniego odparowania.
Jednostki DX z chłodnicą bezpośredniego odparowania występują w wersjach:
- COOLSIDE MONO DX.A - systemy monosplit - pojedyncza jednostka wewnętrzna COOLSIDE DX + zewnętrzna jednostka skraplająca (wydajność: 17,5 ÷ 21,9 kW);
- COOLSIDE MULTI DX.A – systemy multisplit - od 3 do 5 jednostek COOLSIDE DX + zewnętrzna jednostka skraplająca (wydajność: 68,1 ÷ 80,4 kW);
- COOLSIDE MULTI DX.W – chłodzony wodą system bezpośredniego odparowania multisplit - od 3 do 5 jednostek COOLSIDE DX + jednostka skraplająca ze skraplaczem płytowym chłodzona wodą, do posadowienia wewnętrznego (wydajność: 75,5 ÷ 88,5 kW).
Szafy klimatyzacyjne COOLSIDE przystosowane do montażu w rzędzie szaf rackowych, bez zajmowania miejsca w przejściach pomiędzy serwerami (dostępne są dwa moduły o szerokości 300 mm i 600 mm i głębokości 1000 mm).
Producent: RC GROUP; dystrybutor w kraju: RC Polska Sp. z o.o.
Produkt zgłoszony do Konkursu na najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2009