Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w unikalnym programie badawczym skoncentrowanym na branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. Badanie ma na celu określenie w skali całego kraju ogólnej sytuacji ekonomicznej firm, odzwierciedlenie panujących tendencji oraz stosowanych rozwiązań. Zbieranie danych będzie przeprowadzane za pomocą ANONIMOWEJ ankiety przygotowanej przez zespół specjalistów. W oparciu o zgromadzone informacje zostanie sporządzony raport, który opublikujemy na stronach portalu www.wentylacja.com.pl. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zostanie doceniona i dostarczy wielu cennych wniosków zwłaszcza, że podobne sondaże nie były przeprowadzane na taką skalę od wielu lat. Ankieta jest skierowana anonimowo do osób zatrudnionych w firmach zajmujących się wentylacją i klimatyzacją. Zapraszamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniższymi pytaniami i udzielenia jak najbardziej precyzyjnych odpowiedzi. Redakcja www.wentylacja.com.pl


>>> kliknij >>> ANKIETA >>> kliknij >>>

Komentarze