Pod adresem www.systemyogrzewania.pl udostępniono dzisiaj zapowiadany już od jakiegoś czasu internetowy portal branży grzewczej.


„Systemy ogrzewania” zakresem tematycznym obejmują działalność związaną z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją źródeł ciepła, instalacji ogrzewania, sieci cieplnych oraz grzewczych instalacji technologicznych.


Do Państwa dyspozycji Redakcja portalu oddaje jedenaście działów, przy których tworzeniu korzystała z doświadczeń portalu www.wentylacja.com.pl:
Aktualności. W dziale tym prezentowane będą bieżące wiadomości branżowe. Informacje dotyczące spotkań branżowych, pojawiających się nowych publikacji oraz opracowywanych lub wprowadzanych do sprzedaży produktów, projektowanych zmian w prawie, a także inne informacje dotyczące firm, instytucji oraz samego serwisu interenetowego.
Technologie. Podobnie jak w portalu Wentylacja.com.pl, Technologie stanowić mają miejsce, w którym prezentowane będą artykuły wyjaśniające zagadnienia techniczne z zakresu objętego tematyką portalu.
Publikacje. W dziale tym prezentowane będą informacje na temat wydawanych czasopism, książek oraz ciekawych publikacji dostępnych w internecie.
Przepisy prawne. Redakcja ma zamiar sukcesywnie, w miarę możliwości uzupełniać oraz aktualizować bazę przepisów. Obecnie oddaje Państwu do dyspozycji 73 ustawy, rozporządzenia oraz dyrektywy UE zgrupowane w 15 katalogach.
Targi. Kalendarium imprez targowych z podziałem na miesiące.
Edukacja. Wykaz uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z techniką grzewczą oraz lista konferencji, seminariów i szkoleń.
Instytucje. Podręczny wykaz instytucji, organizacji i stowarzyszeń z podziałem na część krajową i zagraniczną. Chwilowo na stronie dostępne są jedynie podstawowe informacje takie jak adres, numery telefonów link do strony.
Projektowanie. Choć w zamyśle skierowany jest do projektantów, to skorzystać z niego może każdy, kto interesuje się techniką grzewczą. Znajdziecie tu Państwo: tabele, wykresy, programy oraz rysunki CAD.
Katalog firm. Rozproszenie informacji dla nikogo nie jest korzystne, dlatego udostępniono możliwość bezpłatnego dodania firmy w wybranych kategoriach. Zaawansowany mechanizm wyszukiwania sprawia, że jest to efektywny sposób promowania firmy.
Giełda. Działająca od maja 2005 bezpłatna giełda ogrzewania teraz dostępna jest na stronie SystemyOgrzewania.pl. Ostatnio wprowadzone ogłoszenia widoczne są w oknie na pierwszej stronie portalu, co zwiększa skuteczność tej formy reklamy.
Forum. Miejsce dyskusji, wymiany poglądów, opinii i informacji.
Całość portalu podzielono na 57 kategorii, którym starano się objąć całość tematyki jakiej poświęcono portal SystemyOgrzewania.pl. Przyjęte przez Redakcję portalu mechanizmy umożliwiają użytkownikowi szybkie dotarcie do interesującej go informacji bez niepotrzebnego mozolnego przeglądania kolejnych artykułów. Dostępna jest również wyszukiwarka, dzięki której w latwy sposób można odnaleźć artykuł, w którym występuje wskazane słowo.
Redakcja www.systemyogrzewania.pl gorąco zaprasza do odwiedzenia portalu SystemyOgrzewania.pl!