Rozbudowa możliwości systemów wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi „EKOZEFIR” w oparciu o zalecane komponenty opcjonalne. Część II.

Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir - część II
1. Wykorzystanie funkcji ZZPP do łączenia rekuperatorów „EKOZEFIR” z dodatkowymi czujnikami, regulatorami i instalacjami.
2. Połączenie i współpraca rekuperatorów „EKOZEFIR” z kominkami.


* * *
1. Funkcja "ZZPP"


ZZPP to skrótowe oznaczenie bardzo przydatnej funkcji integrującej pracę central wentylacyjnych "EKOZEFIR" produkcji Ekoklimax-Projekt z różnorakimi elementami opcjonalnymi i instalacjami. Oznacza Zewnętrzną Zmianę Punktu Pracy centrali poprzez zwieranie odpowiednich wejść.
W zależności od wersji sterownika, do dyspozycji mamy do trzech styków ZZPP, których zwarcie zewnętrznym wyłącznikiem, "krańcówką" lub przekaźnikiem powoduje przełączenie centrali w uprzednio zaprogramowany przez użytkownika tryb. W ten sposób można wpływać na pracę centrali z poziomu innych systemów budynku, np. alarmowego, p-pożarowego, czy też inteligentnego domu oraz urządzeń, np. czujnika jakości powietrza, higrostatu, czujnika CO2/CO, przekaźnika okapu kuchennego, kominka, klimatyzatora kanałowego lub "krańcówek" w oknach i drzwiach.

Zwarcie dodatkowego styku ZZPP może zmienić:
wysterowanie wentylatorów – synchronicznie lub osobno dla nawiewu i wywiewu (niezależnie lub z nastawioną proporcją strumieni) w pełnym zakresie obrotów, od zatrzymania do obrotów maksymalnych;
temperaturę zadaną – nawiewu lub pomieszczeniową (wg czujnika w kanale nawiewnym, w pilocie lub dodatkowego zlokalizowanego w dowolnym miejscu) w trybie wg nastawy z klawiatury lub automatycznie przyjmując za temperaturę zadaną bieżąco mierzoną, temperaturę z wybranego czujnika (z kanału wywiewnego, z pilota lub dodatkowego);
przełączanie obejścia odzysku ciepła;
przełączanie recyrkulacji;
przełączanie czerpni.

Przełączanie stanów rekuperatora poprzez zwieranie styków ZZPP nie wyklucza przełączania wg programu czasowego sterownika, jednak pierwszeństwo mają polecenia ze styków ZZPP.
Sterownik monitoruje logikę poleceń i uruchamia priorytet wyłącznie w obszarze funkcji względem, których pojawiają się sprzeczne polecenia z kilku źródeł.

Aby wykluczyć kolizje, spowodowane jednoczesnym aktywowaniem kilkoma stykami ZZPP sprzecznych ze sobą funkcji, wprowadzono również hierarchię ważności styków, w kolejności ZZPP 1, 2 i 3. Każdy ze styków może ingerować we wszystkie lub tylko w wybrane funkcje, pozostawiając pozostałe wg bieżących algorytmów pracy centrali (nastawy ręczne, programowe, lub kolejnych ZZPP).
Dla przykładu jeden ze styków może współpracować z higrostatem włączając lub wyłączając recyrkulację, inny z okapem kuchennym lub czujnikiem CO2, zmieniając wydajności wentylatorów, a kolejny z systemem alarmowym budynku, obniżając wydajności wentylatorów i temperaturę zadaną lub całkowicie wyłączając centralę podczas nieobecności domowników.

Intuicyjny interfejs programowania styków z funkcją kopiowania oraz omijania bieżących nastaw ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji.

2. Funkcja „kominek”


Coraz powszechniej w nowobudowanych domach jednorodzinnych instaluje się kominki opalane drewnem.
Oprócz pełnienia funkcji ozdoby salonu i dodatkowej atrakcji poprawiającej nastrój, użytkowane są jako pełnowartościowe źródło ciepła do pomocniczego lub nawet głównego ogrzewania domu.
Ze względu na lokalizację komory spalania - bezpośrednio w pomieszczeniu mieszkalnym - komplikują jednoczesne użytkowanie instalacji wentylacji mechanicznej i kominka.

Jednoczesna, lecz nieodpowiednio zsynchronizowana praca kominka i wentylacji mechanicznej w najlepszym razie prowadzi do zabrudzenia i zadymienia pokoju z kominkiem, ale może też stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia domowników.

Centrale „Ekozefir” wyposażone w sterowanie Ekozefir Digital synchronizują pracę z kominkami, dzięki specjalnym funkcjom sterowania oraz akcesoriom instalatorskim.
Najważniejszą funkcją synchronizacji jest utrzymywanie właściwych różnic ciśnień powietrza w celu wykluczenia niebezpieczeństwa ulatniania się dymu z kominka do pomieszczeń.
Konfigurowanie współpracy z kominkiem rozpoczyna się już na etapie rozruchu instalacji wentylacyjnej, podczas którego kalibruje się instalację, tzn. wprowadza do pamięci stałej sterownika takie wartości obrotów wentylatora nawiewnego i wywiewnego aby zrównoważyć ich strumienie, co skutkuje neutralnym ciśnieniem w budynku (brakiem nadciśnienia i brakiem podciśnienia).
Tak skonfigurowany punkt zerowy stanowi bazę do dalszych nastaw i tak zaleca się ustawienie niewielkiego stałego nadciśnienia, szczególnie w przypadku użytkowania kominka z otwartą komorą spalania oraz wtedy, gdy zamierzamy stosować lekką recyrkulację.
Po jednorazowym wprowadzeniu informacji, czy posiadamy kominek z zamkniętą, czy też otwarta komorą spalania ustalamy wartości nadciśnienia powietrza wentylacyjnego, w trakcie pracy kominka. Jeżeli mamy kominek z komorą zamkniętą ustalamy jedynie nadciśnienie podczas rozpalania oraz czas samego rozpalania.
W przypadku kominka z komorą otwartą oprócz nadciśnienia i czasu rozpalania, ustawiamy nadciśnienie (zmniejszone) oraz czas palenia zasadniczego.

Kominek z zamkniętą i otwartą komorą spalania
Nastawy współpracy z kominkiem zapamiętywane są przez sterownik, co oznacza, iż kolejne cykle rozpalania i palenia wymagają jedynie naciśnięcia jednego przycisku celem aktywowania funkcji z uprzednio wprowadzonymi wartościami. Można korzystać z klawiatury sterownika lub wprowadzić dodatkowy przycisk zewnętrzny zlokalizowany, np. przy samym kominku. Aby w pełni wykorzystać zarówno kominek jak i rekuperator podczas silnych mrozów należy zaopatrzyć instalację wentylacyjną w dodatkowe źródło ciepła zabezpieczające rekuperator przed zamarzaniem (zmiana proporcji powietrza poprzez zmniejszenie nawiewu jest zablokowana podczas pracy lub rozpalania kominka).
Tym dodatkowym źródłem może być GWC lub nagrzewnica wstępna (ustawione w tryb auto), bądź też sam kominek, którego obieg powietrzny odpowiednio połączymy z obiegiem wentylacyjnym.
Połączenie takie zapewnia trójnik z przepustnicą i czujnikiem temperatury łączący kanał czerpny rekuperatora z nawiewem z rozgrzanego kominka. Sterowanie centrali reguluje stopień otwarcia przepustnicy, tak aby temperatura powietrza przed rekuperatorem nie spadała poniżej punktu szronienia wymiennika odzysku ciepła (zwykle między -5oC a -10oC). Takie połączenie zastępuje lub uzupełnia nagrzewnicę wstępną.

Można również połączyć instalację powietrzną kominka z instalacją wentylacji z odzyskiem ciepła poprzez specjalny trójnik (z przepustnicami zwrotnymi) sumujący nawiewy powietrza kominkowego i wentylacyjnego. Takie połączenie eliminuje potrzebę włączania nagrzewnicy wtórnej, podczas pracy kominka, pozwala również na dowolne użytkowanie obu instalacji, tzn. pracę wyłącznie obiegu kominkowego lub wentylacyjnego albo też pracę wspólną z dowolną proporcją strumieni.

Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir - część IŹródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.