Systemy wentylacyjne Firmy BARTOSZ Sp. J. charakteryzują się jednym z najwyższych na rynku rzeczywistym stopniem odzysku ciepła wynoszącym od 85 do 92% przy przepływie powietrza nawiewanego i wywiewanego w stosunku 1:1.

Wytwarzane przez Firmę BARTOSZ centrale wentylacyjne oparte są na wysokosprawnym spiralnym przeciwprądowo-krzyżowym wymienniku ciepła, którego produkcja i konstrukcja jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym (W-110838/29 II).

Schematy systemu wentylacji bez odzysku i z odzyskiem ciepła
Zastosowanie nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno–wyciągowej z odzyskiem ciepła, rozwiązuje problem strat ciepła przez wentylację. System ten składa się z:
• 2 wentylatorów (nawiewnego i wyciągowego),
• spiralnego wymiennika do odzysku ciepła,
• filtrów,
• sieci kanałów nawiewnych i wyciągowych uzbrojonych w kratki wentylacyjne,
• przepustnic,
• tłumików oraz
• automatyki sterującej układem.

Centrala wentylacyjna kanałowa
Wersja stojąca i leżąca

Głównym elementem systemu jest spiralny przeciwprądowo-krzyżowy wymiennik ciepła, dzięki któremu zużyte powietrze oddaje ciepło świeżemu, napływającemu z zewnątrz, bez mieszania się z nim – szczelność wymiennika 99,9%. W budynkach ogrzewanych, dobrze izolowanych termicznie, szczelnych – zwłaszcza wielkokubaturowych – stosunkowo łatwo (pomimo dużej krotności wymian powietrza) można osiągnąć stan, w którym obiekt zadowala się „ciepłem odpadowym” przez większą część sezonu grzewczego. Ciepło od urządzeń technologicznych, ludzi, słońca powinno zapewnić zapotrzebowanie cieplne większości obiektów.

Centrala kanałowa wersja leżąca
Systemy wentylacyjne Firmy BARTOSZ znalazły zastosowanie w halach produkcyjnych, pensjonatach, domkach jednorodzinnych, salach bankietowych, restauracjach, szkołach, salach gimnastycznych i innych obiektach. Działające już aplikacje uzyskały bardzo pozytywne opinie użytkowników.


Zarówno doświadczenia z eksploatacji central jak i badania prowadzone na stanowisku pomiarowym potwierdziły wysoką, ponad 90-procentową sprawność wymiennika oraz niezwykłą jego odporność na szronienie nawet przy najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych i niskich temperaturach.
Dzięki zastosowaniu centrali można dostarczyć świeże powietrze do pomieszczeń – bez dogrzewania – nie tracąc przy tym energii cieplnej wyrzucanej wraz ze zużytym powietrzem na zewnątrz; energii pochodzącej z urządzeń i maszyn, od ludzi a przede wszystkim z układu centralnego ogrzewania, za którą trzeba zapłacić.
Zaznaczyć należy, że powietrze nawiewane jest całkowicie świeże, nie zachodzi tu recyrkulacja powietrza zużytego z czym mamy do czynienia w rozwiązaniach innych firm istniejących na rynku, dzięki czemu możliwe jest też wykorzystanie ciepła technologicznego.


Centrale wykonywane są w systemie dostosowanym do wymagań klientów jak też uwarunkowań technologicznych. Dlatego firma podjęła produkcję wentylatorów kanałowych osiowych o średnicy ponad 315 mm, filtrów, nagrzewnic i komór regulacji wilgotności powietrza oraz innych elementów do wentylacji.
Podcas użytkowania wymiennika istnieje możliwość chłodzenia i osuszania powietrza. Proces ten polega na oziębieniu powietrza usuwanego z pomieszczeń. Schłodzone powietrze odbiera ciepło od powietrza świeżego i wraz z wilgocią jest usuwane na zewnątrz, a powietrze nawiewane o obniżonej temperaturze jest wprowadzane do pomieszczeń.
Warto wspomnieć tutaj, że Firma BARTOSZ jest także wydawcą następujących publikacji:
Przyjazny dom. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Poradnik
opis
ZAMÓWIENIE
Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła
opis
ZAMÓWIENIE
Katalogi są bezpłatne. Można je otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, ulica, miasto, kod) - wystarczy kliknąć na "ZAMÓWIENIE".

Komentarze

 • aprobata techniczna

  dla kompletnosci informacji nalezalo by podac numer aprobaty technicznej jezeli oczywiscie jest ona w posiadaniu firmy Bartosz bo tak to rodzi przypuszczenia ze mamy do czynienia z kolejnym przykladem urzadzenia bez wymaganych prawem dopuszczen jak np w przypadku central VTS Clima Kosakowo

 • Ktoś Ty !!!

  Te skorpion,
  i bez lupy widzę że na kilometr "pachniesz" jak kolesie z COBRTI !!!???
  Ę?
  Przyznaj sie koleś!... sorry: Panie Doktorze Naukowy!