SYSTEMY VAV PORADNIK
Firma SMAY przedstawia swój pierwszy projekt wydawniczy - "Poradnik Systemy VAV" poświęcony zagadnieniu systemów ze zmiennym przepływem powietrza (VAV).

PORADNIK SYSTEMY VAV
Autorzy: Wiesław Sudoł, Jacek Hendiger
Wydawca: SMAY Kraków
Współpraca: BELIMO Siłowniki, Politechnika Warszawska

Firma Smay przedstawia swój pierwszy projekt wydawniczy - poradnik dla projektantów systemów HVAC, poświęcony zagadnieniu systemów ze zmiennym przepływem powietrza (VAV). Książka "Systemy VAV" powstała w ścisłej współpracy ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej oraz firmą Belimo.

Książka omawia wszystkie zasadnicze zagadnienia dotyczące problematyki poprawnego projektowania systemów VAV, skupiając się na systemach jednoprzewodowych pracujących niezależnie od ciśnienia. Przedstawiono zasadę działania i budowę regulatorów, uwarunkowania techniczne systemów, wszystkie kryteria doboru samych regulatorów oraz zasady prawidłowego projektowania pozostałych elementów systemu (przewody, nawiewniki, centrale wentylacyjne, automatyka i sterowanie). Wartościowe dla projektantów są przykłady konkretnych obiektów, w których wyjaśniono zasadność stosowania systemów VAV.
Autorami poradnika są Wiesław Sudoł i Jacek Hendiger. Wiesław Sudoł pracuje jako konstruktor w firmie Smay; zajmuje się problematyką VAV od ponad 10 lat, z których dużą część spędził w Kanadzie, zyskując bezcenne doświadczenie. Jacek Hendiger, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, jest znanym specjalistą w zakresie dystrybucji powietrza i akustyki; ma też duże doświadczenie z systemami VAV na polskim rynku.

Książka otrzymała pozytywne recenzje ASHRAE i Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Kosztuje 36 PLN brutto i dostępna jest w biurze SPW, w wybranych księgarniach akademickich oraz na wentylacja.com.pl: ZAMÓWIENIE PORADNIKA SYSTEMY VAV

Spis treści:

1. PODSTAWY SYSTEMÓW VAV
1.1. Działanie systemów VAV
1.2. Regulatory - serce instalacji
1.3. Typy systemów
1.4. Strumień powietrza w systemie VAV

2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA
2.1. Wytyczne podstawowe
2.2. Wymagane strumienie objętości
2.3. Temperatura powietrza nawiewanego
2.4. WstĘpna koncepcja automatyki
2.5. Zasady doboru regulatorów VAV
2.6. Projekt pozostałych elementów instalacji

3. NAPĘD I STEROWANIE

3.1. Sposoby pracy regulatorów VAV
3.2. Dobór napędu i sterowania

4. KONCEPCJE PROJEKTOWE

4.1. Budynek biurowy open space
4.2. Budynek biurowy z biurami indywidualnymi
4.3. Budynek biurowy wysokiej klasy
4.4. Budynek szpitalny
4.5. Budynek hotelowy
4.6. Budynek szkoły (regulator indukcyjny)

Literatura

Źródło: ''

Komentarze

  • książka niewarta zainteresowania

    wiadomości bardzo ogólnikowe, może służyć jedynie do ogólnego zarysu w projektowaniu systemów VAV. Szkoda na nią czasu dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania takich systemów