W dniu pojawienia się normy PN-EN 12101-6:2007 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń) biura projektów dostały do ręki dokument, dzięki któremu mogą wyliczyć ilość powietrza niezbędną do zapewnienia nadciśnienia na pionowych klatkach schodowych, aby podczas pożaru zachować je wolne od dymu.

Systemy Utrzymania Nadciśnienia - pionowe drogi ucieczki i ewakuacji
W celu zapewnienia obliczonych parametrów powietrza potrzebne są urządzenia wykonawcze takie jak wentylatory, zestawy klap nadciśnieniowych, zestawy siłowników oraz automatyka, które razem muszą stworzyć system spełniający rygorystyczne wymagania stawiane przez normę.

Podstawowe wymagania są następujące:
- w czasie do 3 sekund należy uzyskać 90% prędkości obliczeniowej systemu,
- prędkość przepływu powietrza przez otwór drzwiowy między klatką schodową o podwyższonym ciśnieniu a przedsionkiem lub korytarzem nie powinna być mniejsza niż 0,75 m/s,
- różnica ciśnień po obu stronach zamkniętych drzwi między klatką schodową o podwyższonym ciśnieniu a przedsionkiem lub korytarzem nie powinna być mniejsza niż 50 Pa,
- siła potrzebna do otwarcia drzwi nie może przekroczyć 100 N.

Firma BSH Klima Polska, wykorzystując wieloletnie doświadczenie niemieckiej firmy Eichelberger, oferuje biurom projektowym pomoc w doborze odpowiedniego systemu utrzymania nadciśnienia, a następnie firmom wykonawczym kompleksową dostawę urządzeń oraz ich uruchomienie wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów.

Poniżej przedstawiono przykładowe urządzenia systemu.

Wentylator napowietrzający typ RDS
Wentylator napowietrzający typ RDS w wersji zewnętrznej, wyposażony jest w następujące elementy:
- czerpnię powietrza z siatką ochronną,
- przepustnicę izolowaną termicznie z siłownikiem ze sprężyną zwrotną,
- obudowę z daszkiem do montażu zewnętrznego,
- stabilizator linii charakterystyki (zapobiega typowemu dla wentylatorów osiowych odrywaniu strug powietrza
w lewym zakresie charakterystyki tzw. pompowanie),
- króciec elastyczny na tłoczeniu,
- amortyzatory,
- wyłącznik serwisowy,
- klapę rewizyjną.

Zespół ściennej klapy nadciśnieniowej typ DEK(A)-H -RG-LF
Zespół składa się z:
- ramy ściennej,
- samoczynnej klapy nadciśnieniowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną (klapa ta reguluje nadciśnienie w klatce schodowej bezzwłocznie, wyłącznie mechanicznie, wykorzystując mechanizm sprężynowy),
- okna żaluzyjnego ze szklanymi obrotowymi łopatkami (k = 1,1) wyposażone w siłownik (zapewnia małe opory przepływu, a jednocześnie stanowi ochronę przed warunkami pogodowymi i utratą ciepła),
- obudowy z malowanego proszkowo aluminium.

Stan gotowości do pracy
Podczas postoju urządzenia siłownik utrzymuje łopatki klapy nadciśnieniowej w pozycji otwartej. Okno zapewnia wówczas dostęp światła dziennego a po otwarciu wentylację.

Stan pożaru – tryb regulacji ciśnienia
Przy uruchomieniu trybu regulacji ciśnienia uchylne łopatki okna otwierają się całkowicie.
W tym samym czasie mechaniczne połączenie siłownika z klapą nadciśnieniową zostaje przerwane, by umożliwić samoczynną pracę klapy. Po osiągnięciu określonego punktu otwarcia (zgodnie z normą PN-EN 12101-6 najpóźniej w ciągu 60 sekund) jest uruchamiany wentylator wytwarzający nadciśnienie w klatce schodowej. Od tej chwili system może pracować w trybie samoczynnej regulacji ciśnienia.

Zespół dachowej klapy nadciśnieniowej typ DEK(A)-V -LK
Zespół dachowej klapy nadciśnieniowej typ DEK(A)-V -LK tworzą następujące elementy:
- cokół dachowy,
- samoczynna klapa nadciśnieniowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną (klapa ta reguluje nadciśnienie w klatce schodowej bezzwłocznie, wyłącznie mechanicznie, wykorzystując mechanizm sprężynowy),
- świetlik z systemem siłowników (zapewnia małe opory przepływu, a jednocześnie stanowi ochronę
przed warunkami pogodowymi i utratą ciepła),

Tryby pracy
Podczas postoju urządzenia siłownik utrzymuje łopatki klapy nadciśnieniowej w pozycji otwartej.
Zapewnia to dostęp światła dziennego a przy otwartym świetliku wentylację. W przypadku pożaru zasada działania urządzenia jest analogiczna jak klapy ściennej.

Wentylator napowietrzając typ RDA z zabudowaną samoczynną klapą nadciśnieniową
W tym urządzeniu oprócz wyposażenia takiego jak w wentylatorze napowietrzającym typu RDS zamontowano dodatkowo samoczynną klapę nadciśnieniową. Podczas uruchomienia trybu regulacji ciśnienia przepustnica na ssaniu wentylatora otwiera się całkowicie. Po osiągnięciu określonego punktu otwarcia uruchamiany jest wentylator wytwarzający nadciśnienie w klatce schodowej i system może pracować w trybie samoczynnej
regulacji ciśnienia.Autor: mgr inż. Rafał Polichnowski - BSH Klima Polska
Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja