Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta

Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta
Systemy powietrzno-wodne stosowane są obecnie w wielu nowoczesnych budynkach, w szczególności w pomieszczeniach biurowych i budynkach administracyjnych, zapewniając energooszczędne działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wielka różnorodność możliwości montażowych systemów powietrzno-wodnych oznacza, że prawie dla wszystkich typów budynków dostępne jest rozwiązanie spełniające również najbardziej wyszukane i nietypowe wymagania architektoniczne.

Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta
Firma TROX przygotowała i opublikowała poradnik dla projektantów "Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji".
Poradnik ten ma ułatwić wybór właściwego systemy powietrzno-wodnego, dopasowanego do indywidualnego zapotrzebowania. Na 60 stronach publikacji znaleźć można opis ogólnych zasad działania i zalet każdego z systemów oferowanych przez TROX Technik, a także podstawy projektowania uwzględniające wymogi norm europejskich, aspektów ekonomicznych związanych z eksploatacją systemów i uwarunkowań architektonicznych.

Spis treści poradnika:
Doświadczenie i innowacje
Systemy powietrzno-wodne
Przegląd systemów
Pasywne systemy chłodzenia
- Pasywne belki chłodzące
- Sufity chłodzące - komponenty i elementy
Nawiewniki indukcyjne
- Aktywne belki chłodzące
- Wielofunkcyjne aktywne belki chłodzące
- Podokienne nawiewniki indukcyjne
- Podłogowe nawiewniki indukcyjne
Fasadowe urządzenia wentylacyjne
- Jednostki podokienne
- Jednostki podokienne - rozwiązania projektowe
- Jednostki podłogowe
Normy i wytyczne
Dokumentacja
Proces realizacji projektu
Referencje

>>TROX-INFO-EXPO 2009