Artykuł poświęcony jest systemowi chłodzenia powierzchniowego, realizowanego w technologii suchej na przykładzie oferty jednego z producentów suchego systemu ściennego.


- Systemy ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego - część 1
- Systemy ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego - część 2
Źródło: Magazyn Instalatora nr 12/2008