Wydawnictwa Naukowo-Techniczne informują, że w swojej ofercie posiadają znów książkę Bogdana Mizielińskiego "Systemy oddymiania budynków. Wentylacja". Cena 43,00 zł

Systemy oddymiania budynków
Systemy oddymiania budynkówSystemy oddymiania budynków to nowoczesny podręcznik, w którym przedstawiono wybrane zagadnienia z hydrauliki i mechaniki płynów, wymiany ciepła i przepływu strumieni powietrza.

Opisano w nim wyczerpująco najistotniejsze, z punktu widzenia zastosowań, zagadnienia takie jak: rozwój pożaru, rodzaje i właściwości dymu, zagrożenia dymem oraz zasady jego rozchodzenia się w obiekcie. Omówiono projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach jedno- i wielokondygnacyjnych oraz podano wiele przykładowych schematów budowy systemów oddymiania.

Podręcznik jest skierowany do studentów uczelni technicznych, szkół służby pożarniczej oraz projektantów i pracowników nadzoru eksploatacyjnego budynków.


Spis treści:

Wstęp
Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wybrane zagadnienia z hydrauliki z mechaniki płynów
1.1. Przepływ gazu
1.2. Strata energii przy przepływie
1.2.1. Trójniki przy dzieleniu się strumieni
1.2.2. Trójniki przy łączeniu się strumieni
1.2.3. Charakterystyki kryz
11.2.4. Regulacja przepływu przepustnicami
1.2.5. Wentylatory
1.2.6. Układ systemu wentylacja - pomieszczenie
1.2.7. Infiltracja

2. Wymiana ciepła
2.1. Przewodzenie ciepła
2.2. Konwekcja
2.2.1. Metoda obliczania strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana
2.2.2. Burzliwy strumień osiowo-symetryczny
2.2.3. Laminarny strumień osiowo-symetryczny
2.2.4. Burzliwy strumień płaski
2.2.5. Metoda Timofiewej
2.2.6. Metoda Abramowicza
2.2.7. Metoda Popiołka
2.2.8. Całkowa metoda obliczania strumieni konwekcyjnych
2.3. Promieniowanie

3. Rodzaje i właściwości dymów
3.1. Emisja dymu
3.2. Właściwości dymu
3.2.1. Przejrzystość (widzialność)
3.2.2. Wykrywalność
3.3. Materiały jako źródła dymotwórcze
3.3.1. Klasyfikacja materiałów
3.3.2. Właściwości dymotwórcze
3.3.3. Badania dymotwórczości materiałów

4. Zagrożenie dymem
4.1. Charakter dymu
4.2. Czynniki powodujące zagrożenie dla ludzi
4.2.1. Obliczanie czasu krytycznego zagrożenia dymem
4.2.2. Widoczność w chmurze dymu
4.2.3. Toksyczne produkty spalania
4.2.4. Stężenie substancji toksycznych
4.2.5. Uszeregowanie materiałów pod względem toksyczności
4.3. Czas ucieczki
4.4. Charakterystyka pożarów wewnętrznych
4.4.1. Definicje parametrów pożaru
4.4.2. Warunki ucieczki

5. Strumienie wznoszące nad źródłami ognia
5.1. Strumień masy wytwarzanego dymu
5.2. Przepływ dymu w otoczeniu ze stratyfikacją termiczną
5.3. Temperatura warstwy podsufitowej

6. Przepływ dymu w budynku wielokondygnacyjnym
6.1. Efekt kominowy
6.3. Rozprężanie
6.2. Unoszenie
6.4. Wiatr
6.5. Oddziaływanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
6.6. Przepływ powietrza przez drogi komunikacyjne
6.6.1. Przepływ przez korytarze
6.6.2. Przepływ przez klatki schodowe
6.6.3. Przepływ przez szyby windowe

7. Projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych
7.1. Nadciśnienie w klatce schodowej
7.2. Oddymianie szybu windowego
7.3. Systemy wentylacji pożarowej
7.3.1. Strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe
7.3.2. Systemy nawiewno-wywiewne
7.4. Zmodyfikowane systemy wentylacji lub klimatyzacji w zastosowaniu do
oddymiania budynku

8. Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych, jednokondygnacyjnych
9. Podstawowe elementy wyposażenia instalacji oddymiających
9.1. Przewody wentylacyjne
9.2. Klapy pożarowe
9.3. Klapy dymowe przewodowe
9.4. Wentylatory dymowe
10. Kontrola pracy systemu oddymiania

Literatura
Skorowidz

Tytuł: Systemy oddymiania budynków
Autor: Mizieliński Bogdan
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2010, wyd. I (dodruk)
Strony, rysunki, tabele: s. 276, rys. 135, tab. 38
Oprawa: B5, miękka
ISBN: 978-83-204-3632-7
Cena: 43,00 zł + koszty wysyłki
Zamówienie: http://www.wnt.pl/product.php?action=0&prod_id=1522&hot=1


Źródło: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne