Elektronika SA proponuje inwerterowe systemy klimatyzacyjne chłodząco-grzewcze MHI.

Systemy MULTI Mitsubishi Heavy Industries
Japoński producent systemów klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. proponuje dwa typy systemów MULTI, przeznaczone do dwóch różnych zastosowań. Pierwsze z nich – Inwerter Multi-Split, to typowe rozwiązanie z indywidualnie sterowanymi dwoma, trzema lub czterema jednostkami wewnętrznymi. Każdy z użytkowników decyduje o zadanej temperaturze, prędkości wentylatora czy kierunku nawiewu powietrza. Rozwiązanie drugie, to propozycja dla dużych pomieszczeń lub lokali o nietypowych, nieregularnych kształtach, dla użytkowników niewymagających indywidualnych ustawień dla każdej jednostki. Dwie, trzy lub cztery jednostki wewnętrzne w systemie V Multi posiadają wspólny sterownik i zawsze pracują z identycznymi nastawami. Zyskujemy znacznie na skuteczności rozprowadzenia powietrza oraz obniżeniu poziomu hałasu (co wydaje się niezwykle ważne np. w większych salach konferencyjnych, gdzie optymalne zastosowanie trzech mniejszych jednostek wewnętrznych, zamiast jednej dużej, zapewni znacznie większy komfort użytkownikom pomieszczenia).

Pierwsze z wymienionych rozwiązań, zwane potocznie Multi-Split SCM, to optymalne i popularne rozwiązanie szczególnie dla niewielkich biur, domów jednorodzinnych oraz apartamentów. Jest ono również chętnie wykorzystywane w znacznie większych obiektach, posiadających kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt niezbyt dużych, powtarzalnych i sąsiadujących ze sobą pomieszczeń jak hotele, apartamentowce lub biurowce.

Jednostki zewnętrzne – 6 modeli o nominalnej wydajności chłodniczej od 4,0 do 8,0kW obsługują od dwóch do czterech jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności od 6,0 do 13,5kW. Wszystkie jednostki posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej zarówno dla funkcji chłodzenia jak i grzania. Ich wielkim atutem jest również bardzo zwarta budowa: 640x850x290 mm dla modeli od SCM40 do 60 oraz
750x880x340 dla modeli SCM71 i 80. Podstawowa zmiana w porównaniu do poprzednich serii to zastąpienie dedykowanych do rozwiązań multi jednostek ściennych uniwersalnymi jednostkami SRK linii ZJ-S i ZJX-S, pracującymi również w klimatyzatorach typu split. Pozostałe typy jednostek wewnętrznych dla zastosowania multi: kasetonowe FDTC, kanałowe SRR i przypodłogowe SRF stosowane są również w rozwiązaniach typu split.
Systemy MULTI Mitsubishi Heavy Industries
Multisplity SCM bezpiecznie i efektywnie pracują w funkcji chłodzenia i grzania dla temperatury zewnętrznej do -15°C. Pomimo stosunkowo niewielkich wydajności, jednostki zewnętrzne umożliwiają montaż jednostek wewnętrznych nawet w odległości 25 m. Sumaryczna długość rurociągów wynosi 30 m dla modeli SCM40 i 45, 40 m – dla modeli SCM50 i 60 oraz 70 m – dla modeli SCM71 i 80. Różnica wysokości pomiędzy skrajnie
położonymi jednostkami wewnętrznymi może wynosić nawet 25 metrów (do 20 m poniżej lub powyżej jednostki zewnętrznej dla modeli SCM71 i SCM80, do 15 m dla pozostałych).

Jednostki wewnętrzne (z wyjątkiem FDTC) wyposażone są standardowo w sterowniki bezprzewodowe – piloty. Jednak dla wszystkich typów jednostek wewnętrznych możliwe jest również zastosowanie sterowników przewodowych.

Plany japońskiego producenta na rok 2011 obejmują dalszą rozbudowę dostępnych rozwiązań, poprzez udostępnienie większych jednostek zewnętrznych oraz możliwość podłączenia pięciu lub sześciu jednostek wewnętrznych, o czym wzmianka na końcu artykułu.
Systemy MULTI Mitsubishi Heavy Industries
Wspomniany we wstępie system V Multi, charakteryzujący się symultaniczną pracą jednostek wewnętrznych, oparty jest o znane z grupy PAC – inwerterowe jednostki zewnętrzne o wydajności od 7,1 kW do 25,0 kW. Dostępne jednostki wewnętrzne to urządzenia kasetonowe, podstropowe i kanałowe o wydajności chłodniczej od 4,0 do 12,5 kW oraz jednostki ścienne o wydajności 5,0 i 6,0 kW. Niewątpliwą zaletą systemu V Multi jest możliwość skorzystania z dużych odległości pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi.

Dla standardowych urządzeń PAC maksymalna długość rurociągu dla modeli 10, 12,5 i 14,0kW wynosi 50 m. Nowe jednostki zewnętrzne oznaczone jako Hyper Inverter, pozwalają na zwiększenie długości rurociągu do 100 m i pracę w funkcji grzania do -20°C (-15°C dla funkcji chłodzenia to standardowa dolna granica dla wszystkich modeli urządzeń RAC/PAC).

Oba proponowane systemy MULTI – to szeroka gama kombinacji, umożliwiająca optymalizację rozwiązania systemu klimatyzacji dla różnorodnych obiektów. Dobór jednostek jest nieskomplikowany, wszystkie dostępne kombinacje prezentuje katalog klimatyzatorów RAC dla Multi-Split SCM oraz katalog PAC dla V Multi. Niewątpliwą zaletą obu systemów MULTI jest również możliwość ich włączenia w system sterowania centralnego (sterowniki centralne i BMS).

Plany MHI na sezon 2011, dotyczące systemów MULTI, obejmują rozszerzenie zakresu wydajności jednostek zewnętrznych. Dwie nowe jednostki, SCM100 i SCM125, obsługujące odpowiednio do 5 i do 6 jednostek wewnętrznych uzupełnią znakomicie lukę pomiędzy dotychczas dostępnymi multisplitami i systemami mini VRF KX6 Mitsubishi Heavy Industries. Minimalna ilość jednostek wewnętrznych dla nowych jednostek zewnętrznych MULTI – wynosić będzie 3 jednostki. Całkowita długość rurociągu (suma odległości do jednostek wewnętrznych) to 90 m. Nowe jednostki MULTI SCM100 i 125 pojawią się w ofercie w czerwcu bieżącego roku.
Systemy MULTI Mitsubishi Heavy Industries
W sprawie szczegółów – zapraszamy do kontaktu z Działami Handlowymi Elektronika SA – Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa i Wrocław.

Na podstawie materiałów źródłowych producenta:
Robert Gozdalik – Product Manager;
Małgorzata Maniawska – Marketing
Elektronika SA – Importer, Autoryzowany Przedstawiciel MHI w Polsce
www.mhi.info.pl


Źródło: Elektronika S.A.