Ze względu na możliwość pogorszenia czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, a w konsekwencji zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w klimatyzowanych wnętrzach budynków, stan higieniczny instalacji zaczyna budzić zaniepokojenie nie tylko projektantów, ale także właścicieli i użytkowników budynków.Jakość przesyłanego powietrza

Zapewnienie czystości wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest coraz częściej omawianym zagadnieniem w Polsce. Ze względu na możliwość pogorszenia czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, a w konsekwencji zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w klimatyzowanych wnętrzach budynków - w wyniku przedostawania się z instalacji porwanych przez przepływające powietrze, osadzonych wcześniej pyłów oraz rozwijających się w pyle mikroorganizmów - stan higieniczny instalacji zaczyna budzić zaniepokojenie nie tylko projektantów, ale także właścicieli i użytkowników budynków. Gdy poziom zanieczyszczenia znacząco wzrośnie zachodzi potrzeba wyczyszczenia całego układu wentylacyjnego.
Na podstawie testów przeprowadzonych w niezależnym laboratorium oraz według normy prEN 13403 przewody Systemu Climaver nie wykazują żadnych właściwości sprzyjających rozwojowi pleśni.

Czyszczenie

W celu umożliwienia czyszczenia w przewodach powinny być wykonane otwory rewizyjne. Otwory te są rozmieszczane średnio w odległościach 10-12 m wzdłuż każdej gałęzi instalacji.
Ważne jest, aby te otwory, kiedy nie są wykorzystywane były szczelnie zamknięte. Prosty sposób wykonania otworów rewizyjnych umożliwia zastosowanie profili Perfiver H i taśmy aluminiowej Climaver.

System Climaver był testowany następującymi metodami: czyszczenie systemem stosującym wytwarzanie ciśnienia i zasysanie oraz systemem z ciśnieniem i szczotkowaniem uzyskując najlepsze efekty przy tym ostatnim.
Składniki Systemu Climaver oraz wykonanie tego rodzaju przewodów, w oparciu o METODĘ PROSTEJ SEKCJI, pozwalają zredukować do minimum ilość wewnętrznych cięć i prezentują wytrzymałe połączenia oraz wyjątkową sztywność poszczególnych elementów.
Przewody te zostały celowo zaprojektowane w ten sposób, aby mogły być czyszczone przy zastosowaniu szczotkowania bez obawy o ich uszkodzenie.

Na uwagę zasługuje fakt, że płyty Climaver A2 Black zostały wyposażone w specjalną tkaninę z włókna szklanego "Neto", jako powłokę wewnętrzną. Powłoka ta wpływa bardzo korzystnie na własności akustyczne przewodów i jednocześnie, ze względu na swą wyjątkową wytrzymałość czyni przewody odporne na czyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie. Płyta Climaver A2 Black może więc być również stosowana w Systemie Climaver Metal.
Jedyną płytą Climaver, która nie jest odporna na czyszczenie poprzez szczotkowanie jest płyta Climaver B Black z powłoką wewnętrzną wykonaną z woalu/welonu szklanego. Przewody wykonane z tej płyty mogą być czyszczone jedynie poprzez przedmuchiwanie i odsysanie.
Firma Clinikka Sp. z o.o. wykonała testy zmęczeniowe systemów Climaver i opracowała skuteczną technologie ich czyszczenia i dezynfekcji. BH-Res poleca firmę Clinikka jako solidnego partnera w dziedzinie konserwacji systemów Climaver.
Źródło: BH-Res