Coraz więcej spośród polskich producentów tworzyw sztucznych decyduje się na zastosowanie systemowych rozwiązań ONI, przy tym największym zainteresowaniem cieszą się technologie wytwarzania chłodu. Niewątpliwie istotnym argumentem w podejmowaniu decyzji są coraz szybciej rosnące ceny energii. Tendencja ta zmusza do poszukiwania rozwiązań systemowych, umożliwiających zracjonalizowanie zużycia energii, w szczególności w najbardziej energochłonnych gałęziach przemysłu, jak np. przykład w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Kolejną istotną przyczyną rosnącego popytu na układów firmy ONI jest także ich jakość i niezawodność.


Zakres usług świadczonych przez
firmę obejmuje na dzień dzisiejszy
zarówno planowanie, konstrukcję,
montaż, jak i dostawę gotowego układu
„pod klucz”. Zakres produkcji rozciąga się
przy tym od małych agregatów chłodniczych,
po duże systemy przemysłowe,
włączając w to cały osprzęt niezbędny do
chłodzenia maszyn i narzędzi, rekuperacji
ciepła, obsługi pomieszczeń klimatyzowanych
i czystych, sprężonego powietrza
i regulacji temperatury. Urządzenia
chłodzące obsługują zakres wydajności
chłodzącej od 5 do 150 000 kW.
Nowoczesne, energooszczędne
technologie w rozsądnej cenie, to najistotniejsze
zalety projektów realizowanych
przez firmę ONI. Dzięki temu tworzy
warunki umożliwiające utrzymanie w rozsądnych
granicach kosztów energii elektrycznej,
gazu, oleju opałowego i wody
w zakładach przetwórstwa tworzyw
sztucznych, co w efekcie końcowym
umacnia ich konkurencyjność.

Fot. 1. System chłodzenia ONI w zabudowie kontenerowej
wraz z agregatem chłodniczym i chłodniami
wentylatorowymi

Wszystkie prace rozwojowe i produkcja
elementów technologicznych instalacji
wewnętrznych lub kontenerowych firma
ONI wykonuje w Niemczech. Oznacza to, że urządzenia spełniają najwyższe
wymogi jakościowe i wydajnościowe, począwszy
od małych agregatów, aż po złożone
układy energetyczne.
Kontenerowy system chłodzenia ONI, który
zostanie zaprezentowany na targach
Plastpol 2008 w Kielcach odzwierciedla
najnowsze osiągnięcia technologiczne
umożliwiające redukcję kosztów w przemyśle
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Wśród proponowanych rozwiązań znajdą
się dotyczące zasilania w energię chłodzącą,
gdzie odciążenie zimowe dla agregatów
chłodniczych pozwala zmniejszyć
nawet o 80% zużycie prądu oraz energooszczędne
urządzenia chłodzące.
Tak zwane odciążenie zimowe
wg zasady ONI dostarcza w okresach
przejściowych i zimą energię chłodzącą
z powietrza zewnętrznego energię, która
normalnie była wytwarzana przez agregat
chłodniczy przy dużym zużyciu energii
elektrycznej.
Odciążenie zimowe potrzebuje około
od 2 do 3% energii, która byłaby potrzebna
do pracy agregatu chłodniczego.
W przypadku z góry ustalonej temperatury
na zasilaniu wody chłodzącej wynoszącej
15°C, w zupełności wystarczy temperatura
powietrza atmosferycznego na
poziomie 10°C, aby móc zupełnie zrezygnować
z pracy agregatu chłodniczego.
Jeżeli natomiast latem nie da się z pracy
agregatów zrezygnować, to stanowczo
należy zwrócić uwagę na ich skuteczność.
ONI stosuje wyłącznie bardzo efektywne
technologie. Pozwala nam to zagwarantować
niski poziom zużycia prądu.
W przypadku stosowania starszych
lub nie zoptymalizowanych agregatów
chłodniczych można się spodziewać wysokiego
zużycia prądu, które w porównaniu
ze zużyciem przy stosowaniu nowych,
energooszczędnych agregatów
wynosi prawie 2:1.

Fot. 2. Centrala techniczna systemu chłodzenia ONI
Zasilanie w energię chłodzącą daje jeszcze
więcej możliwości zredukowania zużycia
energii. Już samo wykorzystanie
ciepła oddawanego przez chłodzone
wtryskarki, lub przekładnie pras ślimakowych
pozwala w rzeczywistości zaoszczędzić
do 95% kosztów ogrzewania. Firma
ONI zadbała o rozwój niezbędnych
do tego celu technologii systemowych.
Z oddawanego ciepła poprzez systemy
rekuperacyjne pozyskuje się za darmo
ciepło na cele grzewcze, zastępując pierwotne
nośniki energii grzewczej, takie jak
olej grzewczy czy gaz.
W praktyce oznacza to, że wystarczy,
aby na powrocie obiegu chłodzącego
maszyny była temperatura rzędu 35°C,
aby ogrzać biura i hale produkcyjne.
W ten sposób w perspektywie całego
roku możliwa jest oszczędność bardzo
dużej ilości pierwotnych nośników energii
grzewczej. Poza tym można dodatkowo
zaoszczędzić energię, która normalnie
zostałaby wykorzystana do obniżenia
temperatury powrotu wody chłodzącej.
Artykuł ukazał się w "PlastNews 5'2008" i zostal pobrany ze strony http://www.oni.de/polnisch/news/plastpol08.htm