W przyszłym tygodniu (14 tydzień 2007) drukiem ma się ukazać najnowsza publikacja Wydawnictw Naukowo-Technicznych pt. "Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów". Wydawnictwo przygotowuje także rozszerzone i uzupełnione wydanie książki "Chłodnictwo i klimatyzacja" Kazimierza Gutowskiego i Dariusza Butrymowicza, które ma się ukazać nakładem w II kwartale 2007 roku.
Książka "Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów" zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy grzewcze. Dużo miejsca poświęcono w niej tematyce dotyczącej źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania (spalania i magazynowania różnych paliw, kotłowni, wykonywania i wyposażenia instalacji c.o.). Przedstawiono także wykorzystanie energii słonecznej, pomp ciepła, ogniw paliwowych oraz małych bloków wytwarzających jednocześnie ciepło do potrzeb grzewczych i energię elektryczną. Opisano węzły ciepłownicze zasilane z miejskich sieci ciepłowniczych oraz źródła ciepła i instalacje parowe niskociśnieniowe. Podano wiele praktycznych wiadomości na temat urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omówiono również przepisy dotyczące udzielania zleceń i zawierania umów na prace budowlane, zasady postępowania z klientem i nadzór nad jakością. Uwzględniono wymagania zawarte w najnowszych normach europejskich i zagadnienia z zakresu ekologii. Zamieszczono też pytania sprawdzające nabyte wiadomości oraz przykłady obliczeniowe.
Układ książki jest bardzo przejrzysty, a liczne kolorowe ilustracje pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia. Jest to podstawowe źródło wiedzy dla monterów instalacji grzewczych, sanitarnych i wentylacyjnych, osób projektujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy grzewcze, służb technicznych w urzędach miejskich i gminnych, uczniów średnich szkół technicznych, a także dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i budownictwa.

Spis treścil
1. Bilans energetyczny
2. Fizyczne i budowlano-fizyczne podstawy
3. Elektrotechnika
4. Podstawy wytwarzania ciepła
5. Paliwa stałe: przygotowanie - spalanie - kocioł
6. Paliwa płynne: przygotowanie – palnik - kocioł
7. Paliwa gazowe: przygotowanie – palnik- kocioł
8. Oszczędność
9. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
10. Rury, armatura, zastosowanie
11. Wyposażenie zabezpieczające instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej
12. Pompy i zależności ciśnieniowe w instalacjach grzewczych i ciepłej wody
13. Systemy rozdziału instalacji wodnej
14. Grzejniki w pomieszczeniach i ogrzewanie powierzchniowe
15. Instalacje ciepłownicze
16. Ogrzewanie parowe niskoprężne
17. Korozja i sposoby jej zapobiegania
18. Pomiar, sterowanie, regulacja
19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
20. Znormalizowane zasady zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB)
21. Zorientowanie na klienta i zarządzanie jakością
Wykaz norm i rozporządzeń
Wydawnictwo WNT przygotowuje także rozszerzone i zmienione wydanie książki "Chłodnictwo i klimatyzacja" Kazimierza M. Gutowskiego i Dariusza J. Butrymowicza, które ma się ukazać nakładem w II kwartale 2007 roku ("Chłodnictwo i klimatyzacja" wyd. 2003) oraz "Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów" (tłum. z niem. B. Bartkiewicz; WNT 2007, 190x260, s. ok. 670, rys. 1510, druk wielobarwny, oprawa twarda) w druku w IV kwartale 2007 r.

Tytuł: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów
Autor: Praca zbiorowa. Tłum. z niem. S. Broszkiewicz, M. Dobrzyński, K. Gasz
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania: Warszawa 2007
Stron: s. 535, rys. 1182
ISBN: 978-83-204-3284-8
Inne: 190x260 mm, B5, druk wielobarwny, oprawa twarda
Cena: 129,00 zł
Zamówienia: wentylacja.com.pl/WydawnictwoWN-T