Nowość od Systemair: EC-Vent - system inteligentnej kontroli wentylacji z wykorzystaniem wentylatorów EC.

Systemair prezentuje: System EC-Vent
EC-VentSystem EC-Vent jest czymś więcej niż tylko układem sterowania wentylatorami EC. Jest to rozwiązanie, które pozwala stworzyć w pełni funkcjonalny i prosty w obsłudze system wentylacji zorientowanej na zapotrzebowanie z wykorzystaniem energooszczędnych wentylatorów z silnikami elektronicznie komutowanymi (EC). Celem przyświecającym stworzeniu sytemu EC-Vent było maksymalne wykorzystanie walorów oszczędności energii, które bezpośrednio wynikają z faktu wykorzystania wentylatorów EC w wentylacji.Zalety systemu EC-Vent:
- niższe zużycie energii w stosunku do tradycyjnych systemów,
- sterowanie poprzez zapotrzebowanie,
- łatwa instalacja i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
- niższy poziom hałasu i dłuższa żywotność systemu,
- system wyposażony w zewnętrzne czujniki temperatury, stężenia CO2 i wilgotności ,
- możliwość nastawy tygodniowej ,
- wbudowany transformator z 24V do zasilania czujników, klap itp. przyjazne dla użytkownika menu.

Za pomocą systemu EC-Vent można zarządzać jednym lub dwoma wentylatorami w zależności od innych czynników takich jak temperatura, lub stężenie CO2. Realizowane jest to poprzez pełną kontrolę wydajności wentylatorów lub stopnia otwarcia przepustnic regulatorów VAV (wentylacja zrównoważona).
System EC-Vent może być także użyty do ogrzewania lub chłodzenia przy wykorzystaniu istniejących urządzeń.

Kontrola pojedynczego parametru, jak np. temperatury, może odbywać się w kilku różnych strefach. Alternatywne czynniki jak zawartość CO2, wilgotność, ciśnienie mogą być łączone i wykorzystane do odpowiednio wydajnej kontroli prędkości wentylatora EC. Funkcja programowania tygodniowego jest dostępna w standardzie.

System zawiera panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, jednostkę centralną w pomieszczeniu roboczym (blisko wentylatora). Jednostka centralna posiada wbudowane czujniki temperatury oraz wilgotności. Pełen zakres dostępnych akcesoriów obejmuje czujniki detekcji CO2, przetworniki ciśnienia, czujniki wilgotności oraz detekcji ruchu.

System EC-Vent w połączeniu z wentylatorami EC przyczynia się do znacznego zredukowania energii elektrycznej podczas normalnego użytkowania systemu wentylacyjnego.
Sterowanie w oparciu na zapotrzebowanie jest oczywistym aspektem lepszego wykorzystania energii.

Źródło: Systemair S.A.