Sympozjum Systemair (20.11.2009, Warszawa): Źródła oszczędności energii w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w aspekcie nowych wymagań energetycznych.Firma Systemair jako producent urządzeń wentylacyjnych działa na polskim rynku już kilkanaście lat.
Od początku swej działalności równolegle z działalnością handlową upowszechnia najnowsze technologie związane z branżą wentylacji i klimatyzacji.
Obecnie jedną z kluczowych kwestii dla inwestorów i projektantów stała się oszczędność energii zużywanej w pracy urządzeń, a także ich wpływ na środowisko naturalne.
Dlatego też w listopadzie tego roku Systemair S.A. organizuje Sympozjum skierowane do projektantów wentylacji i klimatyzacji zatytułowane:

ŹRÓDŁA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
W ASPEKCIE NOWYCH WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH

Prelekcje podczas spotkania wygłoszą przedstawiciele kadry naukowej Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Systemair S.A.

Patronat medialny:
www.wentylacja.com.pl

Program Sympozjum:

10:00-10:10 Powitanie oraz przedstawienie porządku spotkania Roman Jakowiecki - Systemair
10:10-11:00 Symulacje zużcia energii na potrzeby systemów HVAC dr Piotr Bartkiewicz – Politechnika Warszawska
11:00-11:45 Akustyka w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dr Jacek Hendiger – Politechnika Warszawska
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Energooszczędne rozwiązania w urządzeniach wentylacyjnych na przykładzie central z odzyskiem ciepła mgr inż. Jacek Kidoń - Systemair
13:00-13:45 Model obliczniowy 6R1C zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia i
klimatyzacji w budynkach
dr Piotr Narowski – Politechnika Warszawska
13:45-14:15 Pytania z Sali – dyskusja
14:15-15:00 Lunch dla uczestników i organizatorów
Do pobrania:
Program Sympozjum Systemair

Termin, miejsce:

20 listopada 2009 r., Warszawa
, Hotel GROMADA, ul. 17 Stycznia 32, Sala Koral (I piętro) godz. 10:00-15:00.