Szanowni Państwo! Mamy przyjemność poinformować, że w listopadzie 2000 r. do Grupy Kanalfläkt dołączył duński producent central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firma DANVENT A/S. Główna siedziba firmy wraz z zakładem produkcyjnym o powierzchni 10.000 m2 mieści się w miejscowości Hasselager koło Aarhus - drugiego co do wielkości miasta Danii. Danvent zatrudnia 100 pracowników i w ubiegłym roku osiągnął obrót 100 mln SEK (ok. 43 mln zł).

Obecnie oferujemy trzy podstawowe rodzaje central:
1. Typ TC – centrale sekcyjne oferowane są w 13 rozmiarach o wydajności od 700 do 54.000 m3/h; posiadają specjalne profile konstrukcyjne, które zapobiegają kondensacji wilgoci na elementach konstrukcyjnych centrali;

System łączenia profili
dzięki zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej o grubości 50 mm charakteryzują się niskim poziomem hałasu oraz strat ciepła do otoczenia;

centrale mogą być wyposażone w sekcje odzysku ciepła m.in. – wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, wymiennik z czynnikiem pośredniczącym (woda lodowa, glikol), wymiennik typu Heat-Pipe (rurka ciepła); na życzenie centrale TC mogą być zaoferowane w wykonaniu zewnętrznym.
2. Typ SPAR – typoszereg central oferowany w 5 rozmiarach;

Centrala typu SPAR
w odróżnieniu od central TC centrale SPAR są centralami bezszkieletowymi, co ma znaczny wpływ na atrakcyjność ich ceny; centrale SPAR mogą być dostarczane tak jak centrale TC z wymiennikami do odzysku ciepła (krzyżowymi, obrotowymi, itd.).
3. Typ SPC – dachowe jednostki wentylacyjne charakteryzujące się niską wysokością - ze względu na ten fakt cieszą się dużą popularnością i uznaniem wśród architektów;

Centrala dachowa SPC
oferowane są w trzech wydajnościach przepływu – 2000, 4000 oraz 8000 m3/h oraz trzech konfiguracjach: typ A – centrala pracująca całkowicie na powietrzu zewnętrznym, typ B – centrala z możliwą recyrkulacją powietrza, typ C – z odzyskiem ciepła.
Nowością oferowaną od 2001 roku są duże centrale nawiewne typu GD 190 do GD 530 o wydajności powietrza do 200.000 m3/h.
Centrale SYSTEMAIR-DANVENT są sprzedawane na świecie od około 25 lat i zostały zainstalowane na wielu prestiżowych obiektach, m.in.:
• Teatr Narodowy, Warszawa - Polska
• Rolls Royce Car Factory, Wielka Brytania
• Bosch Mobile Telephone Factory, Dania
• SAAB SCANIA Car Factory, Szwecja
• Scandinavian Tobacco Company, Dania
• Nokia Mobile Telephone Factory, Finlandia
• IBM Computer Factory, Irlandia
• LEGO Toy Factory, Dania
• Philip Morris Tobacco Factory, Rosja

Deklaracja zgodności z normami europejskimi:

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:
Systemair S.A.
Al. Krakowska 225
Łazy k./Warszawy
tel.: 022 757-95-65, 757-77-99, 757-79-01, 757-79-98
faks: 757-95-33
e-mail: info@systemair.pl
http://www.systemair.pl