Rysunki promienników rurowych INFRA i pasów promieniujących OHA.


Rysunki promienników, szczegółów konstrukcyjnych i szczegółów ich montażu.
Rysunki dostępne są na płycie, którą można zamówić w firmie Systema Polska.
Samorozpakowujący się plik zawierający rysunki w formacie DWG zamieszczony jest w katalogu "Pomoce do projektowania".