Rysunki promienników rurowych INFRA i pasów promieniujących OHA.

Systema - rysunki CAD
Rysunki promienników, szczegółów konstrukcyjnych i szczegółów ich montażu. Rysunki dostępne są na płycie, którą można zamówić za pośrednictwem naszego portalu. Samorozpakowujący się plik zawierajacy rysunki w formacie DWG zamieszczony jest w katalogu "Pomoce do projektowania".
Aby zamówić płytę należy wypełnić formularz. Płyta zostanie przesłana bezpłatnie przez producenta na adres podany w formularzu.