Konsekwentnie realizując politykę zwiększania efektywności i jakości obsługi klienta, IGLOTECH właśnie rozpoczął wdrażanie systemów kodów kreskowych i terminali mobilnych w połączeniu z systemem WMS (Warehouse Management System).

System WMS w Iglotech
Celem wdrożenia jest zautomatyzowanie procesów logistyczno-magazynowych, łatwiejsze i bardziej przejrzyste zarządzanie stanami oraz procesami magazynowymi, zwiększenie wydajności pracy, bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu przeszkolenia nowego pracownika oraz przyspieszenie obsługi klienta bezpośredniego.

Terminale mobilne łączą funkcje wprowadzania danych i skanowania kodów kreskowych. Służą do obsługi aplikacji wewnętrznych w procesie magazynowym. Urządzenie pozwala skuteczniej i dokładniej śledzić zapasy — zwiększając w efekcie szybkość operacji i jakość obsługi klientów. Pozwala ograniczyć koszty magazynowe, a równocześnie rozbudowywać urządzenie i dostosowywać je do zmiennych potrzeb prowadzonej działalności.

System klasy WMS wspiera i funkcjonuje w zakresie: organizacji, kontroli i sterowania procesami związanymi z fizycznym przepływem surowców i towarów. Charakteryzuje się także modułami odpowiedzialnymi za obsługę dostaw, planowanie i kompletację, obsługę wysyłek, załadunek, wspomaganie spedycji, konfekcjonowanie, raporty i in.

Wdrożenie dwóch systemów, działających w sposób komplementarny ze sobą, wymaga wypracowania know how, polegającego na opracowaniu koncepcji komputerowego systemu zarządzania praca magazynem, tak, żeby był dostosowany do pracy terminali mobilnych. Końcowa implementacja zakłada, ze WMS zleca (wg ścieżki kompletacyjnej) towary do kompletacji a przy pomocy TM następuje konfekcjonowanie dostaw - pakowanie towarów zgodnie z zaleceniem klienta oraz obsługa (monitorowanie, uzupełnianie) magazynu u klienta.

Źródło: Iglotech